Han har etter oppdrag frå kommunestyret vurdert spørsmålet om alkoholservering i kommunale bygg i lys av Opplæringslova og Alkoholpolitiske retningslinjer. Dei kombinerte skuleanlegga på Bjorøyna og Algrøyna ligg såpass langt unna alternative festlokale at han vil godta skjenking på desse skulane. Han har likevel lagt fram tre alternative forslag til endring av retningslinjene. Komitè for finans og forvaltning drøftar saka i neste veke, melder Kystradioen.