Alle sakene dreier seg om søknad om refusjon for utgifter til behandling i utlandet. Tallet omfatter all type behandling, ikke bare ryggkirurgi.