• Det er forferdelig at slikt kan skje. Hva må ikke utlendingene tenke om oss? Barbarene der oppe i nord!

Det var flere sjokkerte lesere som ringte i går etter artikkelen i søndags-BT om katteskinnene på Torget. BT har fått mange reaksjoner tidligere, men ikke ofte så mye som denne gangen.

— Tenk på barna som ser dette i avisen. Hva om de har mistet sin egen kosepus, og ser for seg at den havner på Torget, flådd og til salgs. Vi gjør bare ikke slikt mot de små, trofaste vennene våre. Jeg har nesten ikke sovet i natt, så grusomt var det å se artikkelen, sier en dame.

Andre legger til: Vi må ikke synke så dypt. Dette er slikt vi forventer i u-land, ikke her. Hjerteskjærende, helt nifst.

Det var mange som ringte og gjorde seg tilsvarende tanker.

En av dem er fotograf og dyrevenn Lene Løtvedt. Hun er også medlem i Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen Bergen.

- Skulle aldri vært tillatt!

— Jeg visste ikke at det blir solgt katteskinn på Torget, så jeg er glad for at dette kommer frem i lyset. Hva blir det neste? Skal vi også legge ut hundeskinn for salg? Dette er sånt vi med avsky forventer oss i u-land, og jeg hadde aldri trodd det kunne forekomme her. Selv reiser jeg aldri til land som behandler dyrene slik. Nå kommer vi til å ta kontakt med kommunen for å høre om de virkelig vil ha det slik på Torget, utstillingsvinduet vårt, sier Lene Løtvedt.

— Men er det forskjell på katter og pelsverk fra andre dyr?

— Ikke prinsipielt, men katten har en helt annen status enn for eksempel sel og rein. Katten er et kjæledyr og kjært familiemedlem for mange, og vi flår ikke familiemedlemmene våre. Det er rett og slett frastøtende. Dyrene er ikke født for at vi skal behandle dem slik, de har rett til et liv de også. Jeg mener at i prinsippet skal vi selge blomster og fisk på Torget, og ikke katteskinn. Og at dette med katteskinn er godt for revmatikere, er bare tull i denne sammenhengen. All varme er godt, og katteskinn er ikke forskjellig fra andre pelsdyr. Nei, etter dette kommer jeg aldri til å besøke Torget mer, jeg orker ikke tenke på at det kan ligge flådde katter der.

Mange reaksjoner

Liv Sandal er leder i Dyrebeskyttelsen Bergen. Hele søndagen ringte fortørnete folk til henne.

— Jeg fikk enormt mange henvendelser på artikkelen, og jeg er glad for at folk reagerer og tar avstand. Det viser også at vi har nådd frem med vår antipelskampanje. Vi mener at det er forfengelig å bruke pels, og vi har ikke bruk for pelsklær. I dag har vi andre produkter og tekstiler som gjør samme nytten.

Hun legger til at Dyrebeskyttelsen Bergen samarbeider med Dyrevernalliansen mot Landbruksdepartementet for å få et forbud mot import av katteskinn og hundeskinn.

— Men det er tungt, for Lars Sponheim foreslo videre legalisering av salg av katte- og hundeskinn. For at folk virkelig skal skjønne hva dette dreier seg om anbefaler vi å se på nettsiden vår, da tror vi mange vil ta avstand fra pelsprodukter, sier Liv Sandal.

Ingen negative reaksjoner

Torghandler Kjetil Sørensen som selger katteskinnene, forteller at han hadde åtte skinn i år, og alle ble solgt etter artikkelen søndag.

Selv har han arvet boden etter en onkel, som begynte å selge pels og skinnvarer på Torget i 1955.

— Hadde du ventet disse reaksjonene.

— Nei. Jeg har ingen negative reaksjoner verken fra nordmenn eller utlendinger på at jeg selger pelsverk. Derimot er det mange som handler, og spesielt utlendinger.

— Hvor kommer katteskinnene fra?

— Fra et pelsberederi i Namdalseid. Dette er katteskinn som eierne ikke har hentet, og i stedet for å kaste dem i bosset blir de solgt her. Det må vel være greit? Neste år er det kanskje ingen. Sånn er det med hjort også, det kommer kanskje noen odde skinn. Men disse få er ikke noe jeg lever av, de er nærmest bare en kuriositet.

— Så du importerer ikke?

— Nei, men jeg får tilbud om veldig billige skinn fra Kina, men de tar jeg ikke inn.

— Har du fått noen negative reaksjoner?

— Nei, ingen.

Lene Løtvedt er skeptisk.

— Jeg tror ikke på dette. Hvem er det som leverer inn kosedyret sitt til flåing, og så aldri viser seg igjen?

Gammel tradisjon

Bergen er bygd på handel, deriblant pelsverk. Vi har kilder som forteller om handel med pelsverk langt tilbake til middelalderen, og utgravninger på Bryggen viser at katt og hund sto på menyen. Skinnet ble også tatt vare på og brukt.

— Vi lever ikke på 1800-tallet lenger, og trenger ikke katten til dette, revmatikere kan bruke ull eller varme bad. Det finnes også utmerkede medisiner, sier Lene Løtvedt.

<b>FORTØRNET:</b> Liv Sandal og Lene Løtvedt er sjokkert over at det ligger katteskinn til salgs på Torget. Her er de i samtale med torghandler Kjetil Sørensen som selger skinn fra mest rein, sel og rev. Og noen få katteskinn.<br/>FOTO: ØIVIND ASK