Det blir ikke barnetaktster for busspassasjerene på dager med middels eller høy luftforurensning i Bergen. Venstresiden i bystyret, inkludert Sp, etterlyser offensive tiltak fra byrådet, men både rabatter og rushtidsdifferensierte bompengesatser ble avvist av flertallet da bystyret i går behandlet årsrapporten om luftforurensning.

I fjor var det seks dager med så dårlig luftkvalitet i Bergen at astmatikere og andre med luftveislidelser ble anbefalt om å holde seg innendørs.

— Det er et tankekors at bystyret ennå ikke har klart å redusere biltrafikken. Det eneste vi har klart, er å lage et varslingssystem som forteller at mange mennesker må holde seg inne. Det er flaut, sa RVs Tor Sundby.