— Det er et skritt i feil retning. De aller fleste kan ha tilsyn med et barn. En førskolelærer har gått på skole i tre år og er utdannet til å forstå barn i større grupper, sier Bjerkestrand.

Forslaget fra barne- og familieminister Laila Dåvøy åpner for at det ikke skal stilles absolutte krav til kompetanse eller bemanning i barnehagen.

— Det er fullstendig uakseptabelt at det stilles spørsmål ved førskolekompetansen i barnehager, sier Bjerkestrand.

— Det er ingen som stiller spørsmål om man trenger lærere i skolen. Laila Dåvøy er selv sykepleier. Hun ville vel aldri stille spørsmål om man trenger sykepleiere på sykehuset, spør Bjerkestrand oppgitt.

Hun understreker at det er helt nødvendig å ha nasjonale kvalitetskrav for barnehager.

— Forslaget legger opp til at hver enkelt kommune og barnehageeier selv bestemmer grad av kompetanse og bemanning. Da blir det penger som styrer barnas hverdag. Resultatet blir et tilsynstilbud, ikke en barnehage.

Bjerkestrand oppfordrer foreldre til å sette seg inn i forslaget som er sendt ut på høring.

— Fristen er tiende januar. Foreldrene må komme på banen på vegne av sine barn så snart som mulig, sier Bjerkestrand.