Et klart flertall i bystyret sa i kveld nei til kommunaldepartementets invitasjon til å delta i e-valgprosjektet i 2011.

Det betyr at det ikke blir mulig å stemme på internett i Bergen ved kommunevalget om to år. Bergen er en av ti kommuner som er invitert til å være med i prøveprosjektet, men lokalpolitikerne er ikke overbevist at departementets argumentasjon.

Fra ja til nei

Byrådets innstilling var positiv, og tidligere i høst var også de fleste partiene i Bergen positive til å delta i prøveprosjektet. Men nå har flere snudd.

– Etter å ha hørt prosjektledelsen argumentere for dette prosjektet, har vi fått en annen oppfatning. Vi er skeptiske til forarbeidet her, og synes ikke man skal starte med en av Norges største byer i et så stort prosjekt. Det vil bli barnesykdommer, sa Christopher Brun (H).

Han pekte dessuten på at prosjektet ikke er fullfinansiert fra staten, og dermed ville endt som en ekstra utgift for kommunen.

Også Fremskrittspartiet har snudd i saken. Øistein Christoffersen (Frp) kritiserte departementet for å ha gjort for dårlig arbeid i forberedelsene til prosjektet.

– Vi har hatt nettbanker i mange år, men fortsatt er ikke de sikre. Det er ingenting som vil garantere sikkerheten i et valg på internett, og det er tross alt det viktigste, sa han.

Frykter familiestemming

Kommunaldepartementet har sett for seg at stemmegivning på internett skal skje ved hjelp av ID-kodene alle har fått tilsendt som en del av «MinSide»-satsingen.

– Da kan vi risikere at familiens overhode tar makten over stemmegivningen til de andre, sa Torstein Dahle (Rødt).

Også SV uttrykte bekymring for prinsippet om hemmelig valg. De frykter at e-valg kan øke sjansen for påvirkning og kjøp av stemmer.

– Dette er jo en fremtidsrettet idé, som vi burde vært for. Men det vi har hørt fra fagfolkene, er overraskende og illevarslende. Vi kan ikke tillate oss noen usikkerhet når det gjelder valg, sa Terje Gilje (KrF).

De eneste som fullt ut støtter deltakelse i prosjektet, var kommunalministerens eget parti, Senterpartiet.

– Det virker som om de fleste her i salen blir skremt på høylys dag. Husk at det er en forutsetning at e-valget skal følge Europarådets normer for et valg. Dette er fremtidens valg, og vi må forsøke det ut for å få det innført en gang, mente Ove Sverre Bjørdal (Sp).

Også Arbeiderpartiet stemte for å delta i prosjektet, men da på betingelse at usikkerheten rundt personvern blir avklart.

– I hvert fall bør vi tillate at det blir elektronisk valg i selve stemmelokalene, mente Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Hva mener du om elektronisk valg? Si din mening.