— Dette er i utgangspunktet et butikklokale. Å ha en moskè her blir helt feil bruk. Nå er det gjentrukne gardiner i stedenfor en juleutstilling og det framstår som litt trist, sier Arild Rogde

Han eier det aktuelle huset på Vangen og har siden oktober leid 1.etasjen ut til mannen som tok initiativet til moskeen.

Rogde mener bruken av lokalet skyldes en misforståelse.

— Jeg fikk forståelse for at han ville bruke lokalet som et slags samlingssted for muslimer. Han ønsket å søke kommunen om bruksendring, mens jeg ville se situasjonen an. Da jeg skjønte at butikken ble brukt som moske gav jeg beskjed om at dette var noe jeg ikke ønsket, sier Rogde.

Huseieren understreker at avviklingen av leiekontrakten ikke har noe med rasisme å gjøre.

— Å leie ut til et offentlig lokale blir noe helt annet enn å leie ut til privatpersoner. Huset er rett og slett ikke egnet til dette, sier Rogde.

BUTIKKLOKALE: Første etasje i dette huset har den siste tiden blitt brukt til moskè.
Arne Hofseth