– Det er lite aktuelt å la et høyhastighetstog gå i dagen rett gjennom Hardangervidda. Det slår samferdselsminister Liv Signe Navarsete fast overfor Avisenes Nyhetsbyrå.

– Det vil uansett ikke bli lagt opp til å bygge høyhastighets jernbanelinjer over bakken gjennom nasjonalparker. Kryssing av Hardangervidda med jernbane i åpen løsning er derfor lite aktuelt, sier samferdselsminister Navarsete (Sp).

Politisk rådgiver Erik Lahnstein i Samferdselsdepardementet sier det er to forhold som gjør at det er lite aktuelt å legge en høyhastighetsbane over bakken gjennom Hardangervidda.

– Området er vanskelig rent værmessig, og en jernbanelinje for høyhastighetstog vil fungere som en svært stor barriere for vilt. Hele banen må nemlig gjerdes inn, og blir derfor et stort naturinngrep, sier Lahnstein.

SLUTT PÅ UTSIKTEN?: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete mener det er uaktuelt å la lyntog gå over Hardangervidda.
Maria Bjørnsen Bokneberg
SAMFERDSELSMINISTER: Liv Signe Navarsete
oddleiv apneseth