Skoleeieres plikt til å ha frukt— og grønnsaksordning er et av de nye punktene regjeringen foreslår. – Etter vår oppfatning hører ikke dette hjemme i en opplæringslov, sier byrådsleder Monica Mæland. Oppvekstbyråd Tomas Moltu har varslet at det kan bli aktuelt å kutte fruktordningen neste år.