— Me får ikkje lov til å gå med lite klede og visa for mykje kropp, seier Kari Andersen (15).

— Me får ikkje lov til å kyssa i friminutta og høyra på musikk med bannord, seier Eline Teigland Bakke (13).

Ute spring elevar i allvêrsjakker og joggesko. Inne rundt det ovale bord på kontoret til rektor, sit jentene sine mødrer, Rita Teigland og Elisabeth Aarskog. Dei vil gjerne ha ei forklaring frå rektor.

Til saman har dei barn i fem ulike klassar på Tysnes skule, og alle har kome heim og fortalt om nye strenge kles- og åtferdsreglar på skulen, ifølgje mødrene.

- Kan bli valdteken

— 10-åringen min kom heim og sa at han ikkje fekk lov til å velja seg musikkvideoar med bikinidamer i, seier Rita Teigland, leiar i Foreldre arbeids utvalet (FAU).

— Mine var i sjokk. Dei fortalde at dei ikkje fekk gå i shorts, med bar rygg eller kysse og klemme, seier Elisabeth Aarskog, som har tre barn på skulen. Ho har snakka med fleire foreldre som skal ha reagert med vantru på det borna fortalde.

— Dersom du går kledd slik, kan du bli valdteken, var det ein elev som kom heim og sa, fortel ho.

Intense og lange kyss

Det var etter eit personalmøte 3. mai at rektor Are Sæverudsø Lygre sette opp ei liste over uakseptabel elevåtferd, som denne veka er formidla munnleg til dei nær 200 elevane ved barne- og ungdomsskulen på Gjerstad.

Vi ser i nokre ungdomsmiljø at det er tendensar til bruk av klesdrakt inspirert av musikkvideoar, som igjen er inspirert frå pornoindustrien. Det ønskjer me å snakka med elevane om

Ifølgje skrivet frå rektor var personalet einig om at skulen ikkje ønskjer elevar i «usømelege klede» i skuletida. «Små toppar, bikinioverdel eller bar overkropp er ikkje ok», heller ikkje høghæla sko, minishorts og nettingstrømpebukser.

Personalet ved Tysnes skule vil vidare ikkje godta at elevar utfører «seksuelt fokuserte rørsler mot kvarandre, tilsette eller i andre samanhengar (f.eks. samleie- eller onanirørsler). Me godtek heller ikkje at elevar tek på kvarandre sine intime område. Me ønskjer heller ikkje at elevar ligg oppå kvarandre eller tett saman. Intense og lange kyss høyrer heller ikkje heime i skuletida».

- Inspirert av pornoindustri

Rektor refererer òg at personalet ikkje vil tolerera seksualisert språkbruk og banning og musikk med seksualisert innhald. Som døme blir Drammen-duoen bak DJ Broiler nemnt. Dei har det siste halvåret vore populære på YouTube og i russemiljøet.

Når BT legg notatet på bordet til rektor Lygre, stadfestar han at han har skrive det.

— Dette er eit internt notat. Det var ikkje meininga at det skulle sendast ut til elevane eller heim, seier Lygre.

Han understrekar at skulen ikkje har innført noko forbod eller endra ordensreglementet.

— Vi ser i nokre ungdomsmiljø at det er tendensar til bruk av klesdrakt inspirert av musikkvideoar, som igjen er inspirert frå pornoindustrien. Det ønskjer me å snakka med elevane om, seier Lygre.

- Ikkje forbod

Han viser til episodar på skulen med jenter i utfordrande klede, kjærastepar som ligg omslynga i friminutta og gutar som har teke på brysta til medelevar.

— Dersom dei ser på YouTube og musikkvideoar, får dei kanskje inntrykk av at dette er greitt. Me ønskjer å gjera dei medvitne om kva uttrykk dei har og kor desse kjem frå. Pornoindustrien skal ikkje få inspirera moten på Tysnes skule, seier Lygre.

— Kva heimel har du til å forby musikk og klede på skulen?

— Det er ikkje eit forbod, men er meint som eit utgangspunkt for diskusjon mellom elevar og lærarar, seier Lygre.

Både Rita Teigland og Elisabeth Aarskog meiner det er rart at elevar på fleire trinn har oppfatta det som nye reglar, samstundes som rektor avviser at det er tilfelle. Dei meiner saka burde vore drøfta med foreldra først.

BT bad om å få snakka med elevrådet, men fekk berre løyve til å snakka med dei to elevane som var representert med foreldra sine på skulen i går.

Både Eline og Kari fortel om medelevar som reagerer på reglane.

— Nokre av reglane er greie, men det er heilt overdrive at me ikkje får lov til å kyssa eller høyra på musikken vi likar i friminutta, seier Kari.

Akseptable reglar? Sei di mening under!

MØTTE REKTOR: Nokre av reglane er eg einig i, men dersom dei vil forby nettingstrømper og shorts, får dei ta seg ein tur i butikken og sjå kva som er mote, seier Elisabeth Aarskog (i midten). Her saman med Are Sæverudsø Lygre, rektor på Tysnes skule og FAU-leiar Rita Teigland med vesle Jenny (1 1/2 år).
ROAR CHRISTIANSEN