Onsdag avviste nemlig formannskapet i Askøy å behandle søknaden fra Stiftelsen Askøy Friskole om å etablere grunnskole.

Dermed blir den negative uttalelsen fra komité for oppvekst og kultur stående. I komiteen fikk SV og Ap et knepent flertall. Hadde Frp stilt fulltallig ville stemmetallet gått motsatt vei.

Skulkeren selv har god samvittighet.

— Jeg hadde lovlig forfall og varslet i god tid, sier Anton Fromreide, som ikke har noen forklaring på hvorfor ingen vara kom.

— Hva ville du stemt?

— Jeg ville sagt ja til privatskole, helt sikkert! Randi Hovgaard, prosjektleder for privatskolen, sier til Bergens Tidende at hun vil prøve alle muligheter for likevel å få saken behandlet på nytt. Om det blir ny privatskole på Askøy avhenger først og fremst av om landet får ny, borgerlig regjering.

Gruppen som ønsker ny privatskole på Askøy har støtte først og fremst i Askøy Misjonsmenighet og Askøy Indremisjon, forteller Hovgaard.

Målet er å starte neste høst med 20 elever. I den negative uttalelsen som nå går til departementet påstår Ap og SV at skolen vil ha inntaksregler som vil favorisere særlig motiverte elever. Motstanderne argumenterer dessuten med at privatskolen kan undergrave elevgrunnlaget for nedleggingstruede skoler.