— Norsk shippingindustri tjener penger på lidelsene folk utsettes for i Irak, sa Thorleif Berthelsen, med ropert, på Torgalmenningen.

Bak bannere som «Nei til krigsprofitt» og «Nei til blod for olje» samlet aksjonen et knippe demonstranter.

Tidligere på dagen hadde Aksjon mot krigsprofitt møtt opp hos Nomadic Shipping, og forsøkt å overlevere et protestbrev mot utleie av frakteskip til USAs marine. Demonstrantene krever at fortjenesten går til humanitært arbeid i krigsområdene.

— Det er mange som tjener penger på krigen. Det norske oljefondet er blant dem, med interesser i Lockheed Martin, som lager atomvåpen, sa Berthelsen.

Lars Petter Sveen i Changemaker fikk megafonen, og slo fast at den «effektive, sparsomme krigen» ikke har slått til.

— Klarest avspeiles de norske holdningene ved at noen tjener penger på denne krigen, sa Sveen.

Deretter gikk toget til Vågen, der det blant norske marinefartøyer skulle ligge et spansk, militært forsyningsskip. Men der var ingen spanjoler. I stedet fikk norske matroser og marineoffiserer - enkelte smilte, andre ristet på hodet - høre antikrigsbudskapet.

På trygg avstand, men innen rekkevidde, ble de hoiende demonstrantene fulgt av politiets vaktsomme blikk.

LØNNSOM KRIG: «Tenk deg om - har du blod på din lønnsslipp» sto det på et av bannerne til demonstrantene på Torgalmenningen torsdag.<p/>FOTO: HELGE SKODVIN