Innbyggerne i Eksingedalen og Eidslandet vil ta med seg kraftpengene og gå over til Modalen kommune. Årsaken er at de synes de får for lite igjen for millionene de sprøyter inn i kommunekassen i Vaksdal.

Vaksdal for fattig

Nå har Fylkesmannen sagt nei til flyttingen i sin innstilling, fordi den ville gått for hardt ut over kommuneøkonomien i Vaksdal.

Vaksdal kommune har rundt 20 millioner i årlige inntekter fra Eksingedalvassdraget alene, og dette er inntekter Eksingedølene ville tatt med seg til Modalen hvis flyttingen hadde blitt godkjent.

— Dette kan svekke hele Vaksdal kommune på en alvorlig måte, skriver Fylkesmann Svein Alsaker i sin begrunnelse.

Modalen for rik

Modalen kommune er derimot en av landets rikeste, først og fremst på grunn av store kraftinntekter. Den klarer seg godt uten enda flere millioner fra Eksingedalen, mener Alsaker.

— Modalen har skatteinntekter som tilsvarer 250 prosent av landsgjennomsnittet. Ved en grensejustering ville den nye Modalen kommune bli ytterligere styrket, skriver Fylkesmannen.

Innbyggerne i Eksingedalen og på Eidslandet sa med stort flertall ja til flytting under den rådgivende folkeavstemningen tidligere i høst.

Modalen kommune ønsket dem velkommen med åpne armer, mens avstemningen i Vaksdal hadde tilsvarende flertall mot flytting av grensene.

Hva synes du om at Fylkesmannen sier nei til kommuneovergangen? Si din mening:

FOLKEAVSTEMNING: Frøydis Gullbrå legger en rosa seddel i urnen på Eksingedalen skole under den rådgivende folkeavstemningen i september.
Arne Hofseth