— Meningsløs detaljregulering, mener ordførerne i Tysnes og Os.

De reagerer på eksemplene på forskrifter om naust som Fylkesmannen i Hordaland har sendt ut for at kommunene skal bake dem inn i sine arealplaner. Hensikten er å hindre at strandsonen privatiseres og naust brukes som hytter. Blant forskriftene er disse:

Det skal ikke bygges naust som krever sprengning, utfylling eller graving utover 50 centimeter.

Naust skal kun ha én etasje og et bruksareal på 40 kvadratmeter.

I naustområder kan det kun etableres opptrekk til båt, ikke kaier eller faste brygger. Om det kan legges ut flytebrygge, bør vurderes særskilt og være en del av en reguleringsplan.

- Granatsjokk

 • Jeg får granatsjokk av å lese dette, sier Os-ordfører Terje Søviknes (Frp).

Han mener de foreslåtte forskriftene innebærer en kraftig skjerping av hvordan strandsonelovgivningen tolkes. Særlig reagerer han på at det ikke lenger skal være lov å bygge kai foran naustet.

 • Skal kaier plutselig bli forbudt i Hordaland? Jeg har forståelse for at man vil fri ferdsel i naustområder. Men hvis det ikke er en kai, hvor skal folk ferdes da? spør han.

Fylkesmannen skriver i sin begrunnelse at kaianlegg ofte blir tatt i bruk til private formål, for eksempel terrasse med bord og stoler.

 • Det er en tullete frykt. Jeg kan ikke skjønne at noen tar skade av det sitter folk på kaien de 14 sommerdagene vi har i året, sier Søviknes.

Fikk nei til felleshavn

På andre siden av Bjørnefjorden - og partiskalaen - sitter ordførerkollega Helge Hauge (Sp). Han er like oppgitt.

 • Det er helt vanvittig å se detaljreguleringen de driver med. Slikt hindrer at det blir attraktivt å bo på Tysnes.

Ordføreren sier at sjøen og strandsonen er viktig for folket på øyen.

 • Når folk ikke engang skal få ha liggende en flyttbar flytebrygge, har det gått mye for langt.

Hauge viser til at Fylkesmannen har gått imot bygging av en privat båthavn utenfor tettstedet Våge. Målet var å tilby båtplass til innbyggerne i et fellesanlegg, men også der fikk de tommelen ned.

 • Jeg lurer snart på hva vi skal gjøre i denne kommunen. Skal vi være uten båt? spør ordføreren.

Bod ved sjøen

Egil Hauge, seksjonssjef hos Fylkesmannen i Hordaland avviser at det er noe nytt i rådene de nå går ut med. Samtidig vektlegger han innskjerpingen i den nye Plan- og bygningsloven.

 • Tolkningen av hva som er et naust har variert veldig mye mellom kommune og stat. I den nye loven slås det fast at et naust er en bod ved sjøen - ikke noe annet.
 • Hvis man ikke får ha kai eller flytebrygge foran naustet, hvor skal folk legge båten sin, da?
 • Vårt råd er at naustene skal ha båtopptrekk eller de kan ligge i havneanlegg.
 • På Tysnes får de ikke lov å anlegge marina?
 • Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker, men generelt gjelder det at hovedgrepet er å få slike anlegg inn på kommuneplanen. Nye havner må konsekvensutredes.

Hauge avviser at Hordaland blir strengest blant landets fylker når det gjelder naustbygging.

 • Rogaland er enda strengere. De gir råd om maksimalt 30 kvadratmeter store naust. I Oslofjorden er det så godt som bom stopp, sier Hauge.

Er dette meningsløs detaljregulering? Si din mening.