Riksantikvaren ser svært positivt på bevaringen av tre trehus i Jonsvollskvartalet i Bergen og på at området åpnes noe opp. Dette forsvarer imidlertid ikke økt utnyttelse i høyden, går det frem av en pressemelding som ble sendt ut i dag.

I en ny reguleringsplan for Jonsvollskvartalet i Bergen skal tre gjenværende trehus i området bevares. Samtidig åpnes det for høyhus i området, blant annet en bygning med en høyde på over 50 meter.

— Bergens identitet er tett knyttet til samspillet mellom den lave, tette byen og topografien den klatrer over og rundt, påpeker Riksantikvaren.

Bygger til høsten

— Vi håper å starte byggingen i Jonsvollskvartalet i løpet av høsten, sier eiendomsutvikler Ole Jan Strønen. Han tar til etterretning at Riksantikvaren setter foten ned for det planlagte høyhuset. Strønen vil nå gjøre huset lavere.

— Vi har en godkjent reguleringsplan fra 1999. Mange reagerte positivt på at vi vil bevare tre trehus i Jonsvollskvartalet og åpne opp plassen. De negative tilbakemeldingene kom på nybyggets høyde. Siden har vi lest kommunens høyhusmelding. På den bakgrunn varslet vi byrådet om at vi planlegger ut fra et et lavere bygg, men innenfor de arealer som ligger inne i reguleringsplanen, sier Strønen til bt.no.

Strønen har bedt byrådet om et møte fordi han vil komme raskt i gang med utbyggingen. Allerede til høsten starter arbeidet om eiendomsutvikleren får det som han ønsker.

— Vi må forholde oss til innsigelsene fra Riksantikvaren. I fellesskap må vi finne gode løsninger, sier Strønen.

— Hvor høyt vil huset bli?

— Jeg vil ikke binde meg opp til noen bestemt høyde før jeg har fått snakket med kommunen.

Ved å introdusere svært dominerende bygninger i Jonsvollskvartalet mener Riksantikvaren at Den Nationale Scene svekkes som monumentalbygg.

— Den fredete teaterbygningen er et kulturbygg med stor symbolverdi og har en fritt- og høytliggende plassering. Det foreslåtte høyhuset legger seg nær opp til teateret og vil bidra til å frarøve det sin rolle, hevder Riksantikvaren.

Byreguleringen med bred, markert akse fra Den Nationale Scene via Lille Lungegårdsvann til Ulrikens topp er ifølge Riksantikvaren et av få norske byplangrep i virkelig stor skala.

— Den foreslåtte bebyggelsen i Jonsvollskvartalet vil forstyrre denne aksen.

I byområdet Nøstet finner vi noe av den eldste trehusbebyggelsen i indre by. Det foreslåtte høyhuset vil ifølge Riksantikvaren prege de viktige bymiljøene på Nøstet på en uheldig måte.

Riksantikvaren vurderer at kulturminnene i den historiske byen Bergen er av nasjonal verdi. Den nye reguleringsplanen tilrettelegger for bebyggelse som er i sterk strid med disse kulturminneinteressene.

Riksantikvaren reiser derfor innsigelse mot planen.

NEI: Riksantikvaren sier nei til høyhus i Jonsvollskvartalet.