Høyres gruppeleder i bystyret Hilde Onarheim signaliserte før helgen at partiet ville følge byrådet og si nei til planene om høyhus på Mølleneset. Slik gikk det også. De fleste partiene liker tanken om et energiøkonomisk høyhus, men et flertall vil ikke se det realisert på Mølleneset.

— Synd at byens utvikling blir basert på Høyres frykt for å terge byrådspartner KrF, sier tomteeier Kjelstrup Olsen.

Hva som nå skal skje med tomten har han ikke planlagt.

— Nå skal jeg ha ferie, så får vi se til høsten.

- Fullstendig malplassert

I dagens Bergens Tidende skrev Staalesen et debattinnlegg hvor han advarer politikerne mot å gå inn for høyhuset.

— Bakgrunnen for innlegget er at jeg i alle år har vært mot høyhus generelt i Bergen. Jeg satt også i en jury for en arkitektkonkurranse som gjaldt hele Store Lungegårdsvann for noen år siden. Da var det stor enighet om at området rundt gamle Møllendalsveien skulle ha lav bebyggelse. Jeg synes dette forslaget er helt fullstendig malplassert bygeografisk, sier Staalesen.

Les hele Staalesens innlegg her.

Høyhuset skal etter planen være selvforsynt med energi ved hjelp av solfangere og solcellepanel. I sommerhalvåret skal det også produseres overskuddsenergi.

- Miljøargumentene tilbakevist

– Jeg synes dette er en måte å pakke det inn på som jeg ikke har noe sans for. I Bergens Tidende sto det et godt innlegg der en sivilingeniør tilbakeviste det meste av miljøargumentene. Kurt Oddekalv må også kalles en ekspert, og han har gått sterkt imot høyhuset, sier Staalesen.

Han reagerer på at Arbeiderpartiet har gått inn for å si ja til høyhuset på Mølleneset.

– Jeg synes de som først og fremst har grunn til å tenke seg om er Arbeiderpartiet. De har snudd fra å være mot høyhus, til plutselig å gå på disse miljøargumentene. Det hviler et stort ansvar på Ap både når det gjelder partiets renommé og Bergens fremtid, sier Staalesen.

- Burde heller satse på regn og vind

Han understreker at han er for tekniske nyvinninger som er positive for miljøet.

– Sånn sett kan dette være et interessant byggverk et annet sted og med en annen høyde. Når det gjelder det kuriøse i denne saken, så er sol heller ikke det vi har mest av i Bergen, så vi burde kanskje satse på noe basert på regn eller vind i stedet, sier Staalesen.

BLIR IKKE REALISERT: Dette er den nyeste modellen av tårnhuset på Mølleneset. 22 etasjer, men uten boligblokken på fire etasjer mot den store plassen.
TOR HØVIk
MALPLASSERT: - Hovedargumentet mot høyhuset på Mølleneset er at jeg er i mot høyhus generelt. Hvis en skal ha høyhus, er dette helt feilplassert, sier Gunnar Staalesen.
Bergens Tidende