PÅL ANDREAS MÅLAND

Med stort flertall vedtok bystyret å utelukke Flesland-alternativet fra det videre utredningsarbeidet. Samtidig skal Samnanger og Sund inkluderes i utredningen.

Kun Frp og Pensjonistpartiet ville fortsatt ha med Flesland når det skal bestemmes hvor godstransporten skal håndteres når havnevesenet må flytte fra Dokken rundt 2020.

— 400 måtte tvangsflyttes

Hans Edvard Seim (H) var forslagsstiller og hovedtalsmann for å legge Flesland-alternativet dødt. I analysen som Hordaland fylkeskommune og havnevesenet har fått utført, blir Flesland omtalt som et godt alternativ, fordi det er gode havneforhold og mulighet for tilknytning til jernbane. Problemet er at det ligger mange boliger og hytter i området.

— Opptil 400 mennesker må tvangsflyttes fra det som er et velfungerende boområde i dag. Det vil koste minst en halv milliard kroner i ekstra utgifter, og gi folk store ulemper, argumenterte Seim.

At Flesland er spesielt velegnet til å knytte seg til Bergensbanen, avviste han.

— Skal vi ha godstog dundrende gjennom vakre Fyllingsdalen og vakre Fana? Godstog går ofte om natten, når folk skal sove, sa Seim.

Også Ap og KrF har hoppet av Flesland-alternativet etter å ha snakket med velforeninger i området.

— Det er med et visst vemod, for det betyr at vi sier farvel til tanken om å havnen innenfor Bergen kommune, sa Kristian Helland (KrF).

Oppgitt Frp

I planarbeidet blir det pekt på behovet for et såkalt intermodalt knutepunkt. Det betyr at flere transportgreiner kan møtes på et punkt, for eksempel ved at containere kan lastes direkte over fra skip til tog for videre transport. Det er miljøvennlig og vil hindre for mye trailertransport på bergensveiene.

Fremskrittspartiet er derfor oppgitt over at flertallet i bystyret forkastet Flesland før det er endelig utredet.

— Flesland er det eneste stedet der alle fire transportmåter kan møtes: Fly, tog, båt og vei. Det ville vært unikt i norsk sammenheng. Jeg skjønner ikke at partier som påstår de er opptatt av miljøet kan si nei til å utrede Flesland, sa Gunnar Bakke (Frp).

Han mener man må vurdere å ofre boligene langs sjøen:

— Da Mongstad ble bygget flyttet man en hel bygd. Noen ganger må man gjøre store grep for å sikre fremtidens løsninger.

Samnanger eller Sotra

De heteste kandidatene til ny godshavn er nå Samnangerfjorden eller en lokalisering på Sotra. Førstnevnte er ikke med i analysen til fylkeskommunen og havnevesenet. Hans Edvard Seim (H) fikk flertall for å utrede Samnanger-alternativet, med tilkobling til ny E39 og mulighet for jernbanetunnel til Trengereid.

Arne Jakobsen (Ap) ville ha godshavnen nord for Bergen, mens andre argumenterte for å legge den på Sotra, enten i Fjell eller Sund, og da i tilknytning til nytt Sotra-samband.

— Havnen trenger ikke å ligge i Bergen, og det er klart at det er mulig å bygge undersjøisk togforbindelse til Sotra. Det er defensivt bare å peke på Samnanger, mente Anders Skoglund (V).