På en holme ti meter fra land har den fredede fiskemåken tidvis gjort tilværelsen for de nærmeste naboene til et mareritt. Lindås kommune har gått med på å bygge og bekoste en enkel gangbro over til holmen, slik at måkene skulle bli såpass forstyrret at de kunne finne seg hekkeplasser på andre holmer lenger ute i det naturskjønne vannet.

Dette vedtaket, som er en dispensasjon fra byggeforbudet i områdeplanen for Knarvik sentrum, er nå opphevet av Fylkesmannen.

Aggressive måker

— Formålet med å presse bort fiskemåker fra hekkeplassen er totalt underkommunisert. Vedtaket har mangler som gjør at det er ugyldig, skriver Fylkesmannen i brev til kommunen.

Morten Andreassen har bodd i Røsvikdalen ved Kvassnesstemma i vel ett år, men han vet ikke om han hadde flyttet dit hvis han var klar over måkeplagen.

— Fra hekkeforberedelsene starter i april til langt ut i juli er støyplagen så stor at jeg tror det overgår det som ifølge folkehelseloven er forsvarlig. I tillegg er måkene aggressive og skiter på terrassene, bilene og andre gjenstander, sier Andreassen.

Forstyrrer med kano

Fylkesmannen kritiserer kommunen for ikke å ha vurdert tiltaket med gangbro i henhold til naturmangfoldsloven.

— I mine øyne burde også folkehelseloven vært trukket inn. For mange er dette over flere år regelrett blitt et helseproblem. Vi ønsker at måkene skal velge hekkesteder på holmer lenger ut i vannet, de må ut av støysonen helt inne ved bebyggelsen.

Andreassen og naboene driver aktiv kanopadling rundt den aktuelle holmen, i håp om at måkene selv skal velge en annen holme å bygge rede og legge egg.

— Det blir krevende i lengden. Med en enkel gangbro på ti ganger én meter kunne vi holdt dette i sjakk mye enklere, sier han.

Håper på løsning

Saksbehandler Einar Færø i Lindås kommunes eiendomsavdeling har forberedt saken om gangbroen, som er vedtatt bygget i plan- og miljøutvalget.

— Det er flere års påtrykk fra beboere i området som er årsaken til at kommunen ønsker å få til en løsning på måkeproblemet. Vi innser at vi burde vurdert dette i forhold til naturmangfoldsloven, men vi har i dag god dialog med Fylkesmannen og håper vi kan komme til enighet om egnede tiltak til beste for alle parter, sier Færø.

Avdelingsdirektør Else Kristin Foss Vikenes i kommunal og samfunnsplanavdelingen hos Fylkesmannen bekrefter at det har vært et møte mellom Lindås kommune og Fylkesmannen etter at brobyggingen ble underkjent.

— Det er nå opp til kommunen å vurdere dette på nytt og eventuelt bidra til forslag som ivaretar interessene både til folk og måker, sier hun.

- Folk er bare oppgitte

I mellomtiden er ikke beboer Morten Andreassen så optimistisk.

— Personlig føler jeg at samkvemmet mellom Fylkesmannen og hobbyfolkene i Norsk ornitologisk forening er altfor tett. Vi hadde tro på en diplomatisk løsning, men nå er nok de fleste av oss naboer bare oppgitte. Jeg har inntrykk av at fugleforeningen heller vil ha en sterk økning i måkebestanden i Kvassnesstemma, og da blir det ikke så lett å komme til noen enighet.

Andreassen er redd for at Fylkesmannen vil skyve ornitologene foran seg i argumentasjonen for ikke å røre måkene.