Utbrytere fra Høyre sikret flertall for å fortsette med dagens styreform i Hordaland fylkeskommune, sammen med Ap, SV, Rødt og Venstre.

Men fordi Frp ikke har konkludert i saken ennå, kan vedtaket snus allerede til neste år, når det nye fylkestinget skal behandle saken på nytt.

Egen «regjering»

Både fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) og varafylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) ivrer sterkt for å innføre parlamentarisme i fylket. Det vil bety at et lignende system som i Bergen, der et fylkesråd vil styre som en regjering og være ansvarlig overfor et flertall i fylkestinget. I dag styres fylket etter formannskapsmodellen, men en sterk rådmann og saksbehandling i politiske utvalg.

— Det er en ordning som ble laget den gang alle var fritidspolitikere. Ting har endret seg på 150 år, og nå er det krav om at politikerne tar ansvar. Men i dag er det vanskelig å henge bjellen på katten, sa Tom-Christer Nilsen (H).

Han medgikk at Høyres gruppe var delt i spørsmålet, og det viste seg at tre av dem stemte imot forslaget om parlamentarisme.

Misnøye i Bergen

Gisle Handeland (Ap) sa han er en varm forsvarer av parlamentarisme på nasjonalt nivå, men at han ikke så noen eksempler på at det fungerte bra i fylker og byer. Nordland, Hedmark, Oslo og Bergen er blant stedene som har parlamentarisme.

— I Bergen er bystyret blitt et gravkammer. Og byrådene har ikke tatt ansvar for politiske skandaler en eneste gang, argumenterte Kjartan Haugsnes (SV).

Andre, som Magnar Lussand (Sp), mener økonomien var hovedgrunnen til å si nei. Parlamentarisme innebærer flere heltidspolitikere og større kostnader.

Pål Kårbø (KrF) står bak forslaget. Han mener det er et problem når fylket skal samarbeide med Bergen.

— Fylkesordføreren kan ikke forplikte seg til å bidra før saken har vært igjennom hele den politiske kvernen. Dessuten ønsker vi at politikerne skal være mer hands on, ikke bare svare på innstillingene fra rådmannen, sa han.

Frp på vippen

Terje Søviknes (Frp) medgikk at saken var vanskelig for partiet, ikke minst fordi Frp kan ende på vippen.

— Og det er jo litt spesielt når vi egentlig ikke ønsker noen fylkeskommune i det hele tatt, sa han.

Frp skal behandle spørsmålet på nytt på sitt fylkesårsmøte i februar. Det kan bli avgjørende for hva det endelige resultatet blir når det nye fylkestinget skal ta stilling til parlamentarisme på nytt etter valget.