— Meningsmålinger viser at 60 prosent av bergenserne er imot bybanen. Det politiske flertallet er helt i utakt med byens befolkning, sa Fremskrittspartiets Torkil Åmland.

Men det var bare hans egne partifeller, samt Pensjonistpartiet og Demokratenes Kenneth Rasmussen som støttet forslaget om folkeavstemning.

Håper på minneplate

Åmland hevdet også at det er innbyggerne i andre bydeler enn Fana som vil måtte finansiere bybane-underskuddet gjennom dårligere kollektivtilbud i sine nærområder.

Arbeiderpartiets Arne Jakobsen slo tilbake mot kritikere som hevdet at bybaneprosjektet er dømt til å bli en tapsbombe.

— Bybanen er krysskontrollert og kvalitetssikret. Det er et godt prosjekt, sa Jakobsen.

Han fikk full støtte av varaordfører Kristian Helland. KrF-toppen viste til at bybanen er et av de mest perspektivrike prosjektene bystyret har vedtatt.

— Vi vil gjerne bli husket for at vi vedtok dette prosjektet. Kanskje vil fremtidige generasjoner reise noen minneplater over noen av oss som var så fremsynt, sa Helland, med et smil.

— La oss nå få bybanen på skinner, sa Venstres Anders Skoglund.

Fem nye bomstasjoner

De samme partiene som vil skrinlegge bybanen, stemte også nei til de nye bompengestasjonene. Mot stemmene til Frp, Pensjonistpartiet og Demokratene gikk byens folkevalgte inn for fem nye bomstasjoner:

  • Fjøsangerveien, nord for nytt planfritt kryss.
  • Sør for krysset Storetveitvegen/Fantoftvegen.
  • Nattlandsveien, nord for Birkelundsbakken.

Dessuten blir det bomstasjon i hver retning i Michael Krohns gate og Damsgårdsveien. Takstene økes ikke, men rabatten blir «mindre sjenerøs», som Anne-Grete Strøm-Erichsen uttrykte det.

— Det er leit at vi må gjøre dette, men det finnes ingen annen utvei enn at bergenserne betaler en egenandel hvis Bergensprogrammet skal bli realisert, sa Arne Jakobsen (Ap).

Fra flere hold ble det påpekt at valget av bompengestasjoner i søndre deler av Bergen vil gi en mer rettferdig byrdefordeling mellom byens innbyggere.