Osterøy Ferjeselskap trenger minimum 4,3 millioner kroner hvert år i fem år om det skal være mulig å drifte en elektrisk ferge mellom Breistein og Valestrandsfossen uten underskudd.

— I 2014 er det slutt på bompengeinnkreving på Osterøybrua. Jeg synes det er vanskelig å foreslå å bruke fylkeskommunale midler til å drifte en ferge som i praksis vil konkurrere med broen, sier Nilsen.

Må gjerne drive videre

Han mener også det er en uforsvarlig bruk av knappe fylkeskommunale tilskuddskroner.

— Vi kjenner alderen på fergemateriellet i fylket. Vi vet også at det kommer forespørsler om å utvide åpningstidene for flere fergesamband. Da er det vanskelig å gå inn for å etablere et nytt tilskuddssamband der det er broforbindelse, sier Nilsen.

I dag drives fergen uten fylkeskommunalt tilskudd, og Nilsen har ikke noe imot at fergen driftes videre, så lenge det ikke utløser krav om nye tilskudd. Men bussene som i dag tar fergen vil etter hans forslag legge veien over broen om Arna. Det betyr et betydelig inntektstap for fergeselskapet.

- Lengre reisetid

Fylkestingsrepresentant Tom Sverre Tomren fra Miljøpartiet De Grønne, bor selv på Osterøy, og er svært negativ til fylkesrådmannens forslag.

— De mange som skal reise fra Osterøy og til Nordhordland får et vesentlig dårligere tilbud. De som bor i Valestrands-området og som skal nordover med bil vil få øket sin reisetid med 50 minutter, sier Tomren.

Han viser til at Osterøy har tette kulturelle og politiske bånd til Nordhordland.

— Det er interkommunale samarbeid mellom disse kommunene som også Osterøy er en del av. Menighetene på Osterøy er knyttet til Nordhordland prosti. Om fergen forsvinner vil denne tilknytningen smuldre vekk, sier Tomren.

Også Venstres Alf Helge Greaker, som er nestleder i samferdselskomiteen, er negativ til forslaget.

— Jeg ser ikke hensikten med å bruke akkurat de samme tilskuddsmidlene fra fylkeskommunen til å la bussene kjøre øyen rundt hvis det fortsatt går en ferge.

Ønsker el-ferge

Han mener det er viktig å ikke blande kortene når det gjelder muligheten for å gjøre fergen elektrisk.

— Prosjektet om utslippsfri teknologi kan kjøre helt uavhengig av om det fortsatt er et fergesamband Valestrand–Breistein. Det finnes muligens andre samband som egner seg, men akkurat Valestrand–Breistein er blitt trukket frem som velegnet for dette prosjektet. Derfor ville det være synd om dette ikke skulle fortsette. Vi avventer sak om andre aktuelle fergesamband i fylket, sier Greaker.

Leiv Magne Skår, daglig leder i Osterøy Ferjeselskap, sier styret ikke har diskutert konsekvensene dersom politikerne sier nei til å betale for elektrifisering av fergesambandet.

— Vi får avvente behandlingen og se om politikerne følger anbefalingen fra fylkesrådmannen, sier han.

Saken skal opp til behandling i samferdselsutvalget i morgen.

FEST: M/F Ole Bull ble feiret med brask og bram da den ble satt inn i sambandet Breistein-Valestrandsfossen. Nå kan det synge på siste vers for fergen som drives uten offentlige tilskudd.