Av en eller annen grunn biter Eirik seg fast blant de relativt populære navnene, og Heidi er det eneste diftong-navnet som er på vei opp blant jenter.

— Diftonger er typisk norsk, vi er det eneste landet i Skandinavia som har beholdt de gamle germanske diftongene au, ei og øy, og det er primært i de nordiske navnene vi finner dem, sier nordiskprofessor Inge Særheim.