De rundt 900 delegatene med stemmerett på Norsk luthersk misjonssamband (NLM) sin generalforsamling i Bergenshallen stemte i dag over et forslag om å gjøre organisasjonen om til et kirkesamfunn.

Et klart flertall sa nei til forslaget – 561 delegater. 314 sa ja.

Flertallet mener at organisasjonen ennå ikke er moden for en slik omlegging, men ønsker at saken skal utredes nærmere frem mot neste generalforsamling om tre år.

Totalt gikk 85 delegater på talerstolen i en følelsesladet og flere timer lang debatt i Bergenshallen i ettermiddag.

Motstandernes hovedargument er frykten for at organisasjonen ikke er moden for endringen, samt uro for at Misjonssambandet skal bli en «liksomkirke».

Saken oppdateres.