Lerøy er daglig leder i Aurora, en interesseorganisasjon for psykisk syke.

På vegne av organisasjonen skrev han i slutten av mars brev til Statens vegvesen i Hordaland, og ba om at alle broer i fylket blir sikret med høye gjerder for å unngå at folk hopper i døden.

Vegvesenet svarer at de: «..ikke kan se de at de har noen som helst mulighet, slik situasjonen er i dag, til å sikre alle broene i Hordaland med så høyt gjerde at det vil hindre personer i å hoppe fra broene.»

Vegvesenet sender imidlertid saken videre til Vegdirektoratet for å få svar på hvilke tiltak de eventuelt bør iverksette.

Lerøy synes det er underlig at Statens vegvesen årlig bruker stor summer på å forebygge og hindre at folk skader seg og blir drept i trafikken, mens de ikke ser det som sitt ansvar å hindre syke og nedbrutte mennesker i å forsøke å ta livet av seg fra broer som veivesenet har ansvar for.

— Mange hopper på impuls

Han ser for seg at med tre meter høye gjennomsiktige gjerder, à la det som er satt opp på Puddefjordsbroen, vil det være så godt som umulig å klatre over.

— Mange av dem som hopper fra broene gjør det på impuls, ofte i fylla eller i kjærlighetssorg. Hvis muligheten ikke hadde vært der, kunne mange liv vært reddet. Folk argumenterer gjerne med at de suicidale alltid vil finne en måte å ta livet på uansett, hvis det er det de vil. Men det er ikke alltid at det er det de virkelig vil, sier Lerøy.

Han synes svaret fra Statens vegvesen viser at de setter friske mennesker over dem som er psykisk syke.

— Det er nesten dobbelt så mange som tar livet av seg årlig, som antall personer som dør i trafikken. Dette problemet må tas på alvor. Det er like tragisk for de pårørende om en person blir drept i trafikken eller tar sitt eget liv, sier Lerøy.

Knut Hanselmann, nestleder i styret for Askøybrua AS, gikk i februar ut i BT og ba om at gjerdet på broen ble hevet på grunn av alle selvmordene. Heller ikke han er fornøyd med svaret fra Statens vegvesen.

— Det virker underlig at de velger å sparke dette oppover til Vegdirektoratet. På Askøybrua er det snakk om å heve gjerdet en meter eller to. Alle problemer skal jo løses på laveste mulige nivå, sier Hanselmann.

Vil få det inn i spørretimen

Han kan ikke forstå hvorfor det skal være mer spesielt å hindre folk i å ta sitt eget liv, enn å hindre at folk dør i trafikken.

— Det er ingen som forventer at de skal være psykologer, bare at de skal gjøre noen fysiske grep Vegvesenet har et ansvar her som de ikke kan løpe fra. De må ta i dette problemet, selv om det er snakk om et tema som fremdeles er veldig tabu, sier Hanselmann.

Som tidligere stortingsrepresentant for Frp akter han nå å bruke sine kanaler for å få problemstillingen opp i Stortingets spørretime.

I tillegg vil han ta saken opp med distrikstsvegsjef i Statens vegvesen, Olav Finne, i et møte 23. april, der også ordføreren på Askøy skal delta.

— Det er ikke mange broer det er snakk om her i fylket, og det kan ikke koste all verden å få satt opp gjerder som er noen meter høyere, sier Hanselmann.

I Hordaland er det Askøybrua og Sotrabrua som er de mest aktuelle i forhold til problemstillingen.