Med unntak av Venstre, gikk en enstemmig oppvekstkomité i bystyret inn for å åpne en permanent barnehage i Nygårdsparken.

Nå har planforslaget vært på høring og fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd sier nei, ifølge ba.no.

Han mener Nygårdsparken har regional og nasjonal kulturminneverdi og at den er fredningsverdig.

— En barnehage med «leikestativ, inngjerding med meir» vil ødelegge parklandskapet som i denne delen av parken består av vegetasjon, trær og statue, står det i brevet fra fylkeskonservatoren til Bergen kommune.

Gir ikke opp

I dag er det en midlertidig barnehage i brakkebygg i Nygårdsparken ved Thormøhlens gate. Brukstillatelsen er ut året. Byråd for barnehage og skole Filip Rygg (KrF) ønsker å flytte den midlertidige barnehagen inn i et nytt bygg på nedsiden av dagens barnehagen.

— Det vil kunne bli et arkitektonisk flott bygg som gir en vinningssituasjon for alle, sier han.

Rygg gir ikke opp planene om barnehagen.

— Dette er ikke et endelig nei. Det vil eventuelt komme i behandling om reguleringsplanen. Vi har vært kjent med at de har vært negativ til denne barnehagen. Men vi vet også at ingen ny barnehage i sentrum vil være enkel å få til. Nygårdsparken er ikke et unntak, sier Rygg til bt.no.

Byråden ønsker nå å gå i dialog med fylkeskonservatoren og politisk ledelse i fylkeskommunen.

— Vår strategi er å prøve å finne en løsning i Nygårdsparken som fylkeskonservatoren og andre vil se vil bidra til å forskjønne Nygårdsparken og som ivaretar de interessene fylkeskonservatoren kjemper for, sier Rygg.

- Genialt med barnehage

Han kaller en permanent barnehage i Nygårdsparken en ”genial løsning”.

— Å forskjønne inngangen til Nygårdsparken med en barnehage er en genial løsning. Det står noen hus der til forfall. Disse kunne man fått gjort noe med. Nygårdsparken har også en aktivitet vi ikke ønsker. Jeg ønsker å få barn og unge inn i parken.

Rygg mener en permanent barnehage i Nygårdsparken vil være attraktivt for foreldrene.

— Vi har en midlertidig barnehage der nå som er veldig populær hos foreldrene. Søkelisten er stor, og det er et stort engasjement for å beholde barnehagen, sier han.

Rygg kaller det er paradoks at staten krever full barnehagedekning uten å legge bedre til rette for det.

— Statlige myndigheter forventer full barnehagedekning, men de gjør det så å si umulig å få til dette i sentrale strøk, sier byråden.