Veivesenet mente at gaten vil ha såpass høy trafikk at brostein gir ulemper i form av mer trafikkstøy og større vedlikeholdsbehov.

Asfalt er også billigere og raskere å legge, slik veien kan åpnes tidligere enn ellers.

— Brostein som vegdekke er en viktig kvalitet i den historiske bykjernen, og sikrer estetiske oppgraderinger i området. Det er i tillegg et svært holdbart og miljøvennlig, med lang levetid, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF).

Hun er heller ikke positiv til en midlertidig løsning, der det legges brostein når Skansetunnelen står ferdig og trafikkbelastningen er gått ned.

— Skal man legge asfalt midlertidig vil det føre til at man i løpet av fem år må stenge gaten på nytt og påføre næringsdrivende de ulempene det medfører enda en gang, sier Iversen.

Saken behandles av byrådet tirsdag.

Enig i avgjørelsen? Si din mening her.