Voss er eigna for ein fylkesadministrasjon for Hordaland, men kanskje ikkje for ein regionsadministrasjon for heile Vestlandet, skriv nestleiar i Bergen Unge Venstre, Tallak Rundholt, i ei pressemelding.

Regionar

Ingen av dei to ungdomsorganisasjonane går inn for å halda på fylkesskipnaden. Bergen Unge Venstre utfordrar sine konservative vener til å tenkja større.

– Fylket må avløysast av ein stor og levedyktig Vestlandsregion, leiar Mads Munthe-Kaas i meldinga.

Han nektar å la idealet om regionar døy, fordi om dagens regjering har bestemt seg for å skrinlegga heile regionsreforma. Det kjem regjeringar etter denne.

Sentralisering

– Vestlandsfylka må koma saman for å motarbeida den aukande sentraliseringa, seier Rundholt.

Ungdomspartiet fortel ikkje i presse-meldinga kvar dei ønskjer Vestlandsregionen sin hovudstad, men dei er skeptiske til Voss.

Skulle Bergen bli utpeika, inneber det ei overføring av makt frå Oslo og arbeidsplassar frå Molde, Leikanger og Stavanger.

Statens vegvesen sitt regionssenter vart plassert i Leikanger.

Bør fylkesadministrasjonen flyttast til Voss? Si din meining.