KARI PEDERSEN

I Hordaland er skepsisen utbredt. Likevel har ikke prosjektleder Nurket Klem i Kommunenes Sentralforbund gitt opp håpet.

Siste halvannet år har Klem tenkt, diskutert og argumentert for kommunesammenslåinger dag ut og dag inn, bare for å oppleve at nesten samtlige kommunestyrer vender tommelen ned.

Bare Stord, Voss og Lindås sier klart ja til sammenslåinger nå. Men ingen aktuelle partnere ønsker å bli slukt av en større nabo.

— Jeg tenker nå at vi er inne på et spor der vi tar et skritt om gangen, sier Klem.

Tre nye muligheter

Neste skritt blir å sette i gang grundigere utredninger av aktuelle nye storkommuner. Kommunalminister Erna Solberg har lovet økonomisk støtte til slike, hvis det søkes før 1. juli.

Nurket jobber for å få av gårde tre søknader. En som gjelder storkommunen Nordhordland, en for de fire småkommunene i Hardanger (Granvin, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang) og en for Sunnhordland.

Den siste er mest uviss, siden Bømlo kommunestyre bestemt har motsatt seg utredninger. En ny sunnhordlandskommune bestående av Fitjar, Tysnes og Stord er Klem usikker på om det er riktig å satse på.

— Her må vi gå noen runder, sier hun.

Vest for Bergen har både Øygarden og Sund sagt bestemt nei til nye utredninger.

- Mye har skjedd

— Er du skuffet over responsen fra kommunene?

Nurket Klem velger å hoppe over eventuell skuffelse:

— Det har vært fantastisk å oppleve hvordan politikerne har jobbet med temaet. Underveis er det skjedd mye med holdningene. Det er blitt mer legitimt å ta opp saken enn det var da prosessen startet, sier Klem og legger til:

— Men jeg skulle ønske flere var åpne for mulighetene, i stedet for å ta en negativ tilnærming.

Klem er forundret over utfallet i Sund, der ordføreren på forhånd hadde bedt om innspill fra innbyggerne. Hele 40 prosent mente det var riktig med en sammenslåing. Likevel sa kommunestyret nei både til storkommune og utredning.

Avslutter i Hordaland

— Jeg savner en viktig dimensjon i denne debatten. Hva med innbyggernes demokratiske rettigheter? Folk i Sund har i dag ingen innflytelse over hvordan Sartor Senter i nabokommunen Fjell skal utvikle seg, selv om de er daglige brukere.

Samme problemstilling kan reises rundt Knarvik Senter og andre regionale kjøpesentre, sier hun.

Nurket Klem står i ferd med å avslutte prosjektet i Hordaland, men vil holde fast i temaet via jobb i Kommunenes Sentralforbund.

— Nå skal vi konsentrere oss om de kommunene som ønsker å utrede en fremtid i lag.

I Hordaland er det et fåtall.