Nordmenn har rundt 190 millioner digitale bilder liggende på nettsiden til FotoKnudsen. Bare et fåtall av dem blir fremkalt.

Det betyr fall i inntektene hos bedriften i Fyllingsdalen, i fjor så mye at selskapet gikk i minus.

Døende film lever

– Fortsatt er det mange inntekter som forsvinner for oss i takt med at den tradisjonelle filmen går tilbake, sier Ole Bjørn Knudsen, eier og administrerende direktør.

– Jeg er skuffet over at vi ikke klarte å fortsette fremgangen fra 2006. Vi har prøvd å erstatte inntektene som har forsvun-net, men det ble et litt vanskelig år, forteller han.

Selv om mange tror film er helt dødt, er den gamle rullen fortsatt en viktig inntektskilde for FotoKnudsen. Først i juni i år ble det fremkalt like mange digitale bilder som bilder fra film.

Likevel: Det fremkalles færre bilder enn før, selv om folk fotograferer stadig mer.

– Mange kunder ser heller resultatet på en skjerm. Cluet for oss er hva som kan foredle digitale bilder til fotografiske pro-dukter, sier Knudsen.

Trenger kanskje penger

Svaret på det er for eksempel å la kundene få redigere sitt eget album, og la dem lage sine egne lerret til å ha på stueveg-gen.

– Dette er produkter som blir stadig mer populære. Et bredere produktspekter enn bare det tradisjonelle bildet er viktig for oss, sier han.

FotoKnudsen har i dag 220 ansatte og 34 butikker landet over.

Ved årsskiftet var egenkapitalen på 40 millioner kroner. Det er under 25 prosent av totalkapitalen, og dermed mindre enn kravet i låneavtalen med banken, går det frem at årsrapporten.

Der skriver styret at det gjennom 2008 vil bli vurdert om egenkapitalen skal styrkes.

Turbulent til 2010

– Foreløpig har vi ikke gjort noe, sier Ole Bjørn Knudsen.

– Men med så mye konsolidering og selskapsendringer som har vært i fotobransjen, kan man ikke ta noe for gitt. Det vik-tigste for meg er å være så lite forutinntatt som overhodet mulig.

Ifølge eieren er utviklingen bedre i år, særlig på bilderelaterte produkter.

– Men, sier Knudsen, de må regne med fortsatt konsolidering og bortfall av inntekter de kommende årene.

– Vår omstilling er ikke ferdig før i 2010, når vi begynner å se slutten på et marked for fremkalling av film.

TAPER PENGER: ¿ Vi er veldig oppsatt på å snu utviklingen, det har vi også gjort før. Ingen selskaper er tilfreds med ikke å tjene penger, sier eieren av FotoKnudsen AS i Fyllingsdalen, Ole Bjørn Knudsen. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ