Bt.no har fått tilgang til bergenstallene fra Elevundersøkelsen 2008. På område etter område mener elevene at skolehverdagen er blitt verre:

  • Flere sier de blir mobbet av andre elever.
  • Flere blir mobbet av lærerne.
  • Flere mobber.
  • Flere blir diskriminert på grunn av kjønn eller nasjonalitet.
  • Færre er motiverte for å lære.
  • Færre gjør lekser.
  • Lærerne er dårligere til å motivere, veilede og gi tilbakemeldinger.
  • Det er mer bråk i klasserommene.1800 mobbeofre

Som i fjor, sier nesten ni av ti elever at de trives godt på skolen. Men det hjelper neppe mobbeofrene. Og de øker i antall. Er elevene som har svart representative, betyr det at 1800 bergenselever blir mobbet en eller flere ganger i uken. Tallet er høyere enn i fjor, som igjen var en økning fra 2006.

Skolebyråd Tomas Moltu (KrF) medgir at undersøkelsen tyder på at bergensskolen er inne i en negativ trend:

— Ja, og jeg er ikke komfortabel når ting går i feil retning. Samtidig har vi vært klar over en del av dette.

Moltu nevner blant annet lav motivasjon, uro og mobbing som problemer som jobbes med, blant annet gjennom kvalitetsmeldingen for skolen i Bergen, som nå er behandlet i bystyret.

- Mer autoritet

Selv om flere bergenselever mener de blir mobbet, oppgir fortsatt åtte av ti at det aldri skjer med dem selv.

— Jeg føler ikke at det er så mye mobbing her. Det er selvfølgelig en del drittslenging, men ikke mobbing av enkeltpersoner over lenge tid, sier tiendeklassing og elevrådsmedlem Øivind Bolstad (15) ved Rothaugen skole.

— I all hovedsak har vi trygge skoler. Men samtidig: Ethvert tilfelle av mobbing er alvorlig, understreker Thomas Moltu.

— Ansvaret ligger hos den enkelte skole. Vi ønsker å styrke rektors rolle og lærernes rolle som klasseledere. Mer autoritet og respekt for lærerne.

Kampanjer virker ikke

Bondevik II-regjeringen iverksatte «Manifest mot mobbing 2002-2004» for å få bukt med en en langvarig trend med økt mobbing i skolen. Den rød-grønne regjeringen fulgte opp med en tilsvarende plan. Likevel tyder elevundersøkelsene fra de siste årene at mobbingen er på fremmarsj. Virker ikke holdningskampanjene?

— De har i alle fall ikke gitt den langsiktige effekten man hadde håpet på, sier Moltu.

- Lite motiverte

Øyvind Bolstad mener man må ta Elevundersøkelsen med en klype salt.

— Jeg vet om folk som bare krysset av på noe for å bli kjapt ferdig med undersøkelsen, sier han.

Men han understreker at mange også har svart seriøst.

— Det kan nok stemme at flere elever er lite motiverte. Og det tror jeg også gjelder mange lærere, sier Bolstad.

- For kjedelig på skolen

Ensidig undervisning kan være én av grunnene til at elevene blir umotiverte, tror 15-åringen. Han får støtte fra medelevene Ceselia Høyvik Rokne (16) og Therese Carlsen Søndergaard (16).

— Vi sitter altfor mye i klasserommet og gjør det samme. Jeg mener vi burde hatt mer praktisk arbeid på skolen, nå er det nesten kun teori, sier Høyvik Rokne, som også er elevrådsleder ved Rothaugen skole.

Vil ikke ha lekser

Tiendeklassingene synes også at leksene kunne blitt kuttet ut. I stedet vil de ha lengre skoledag.

— Når du gjør det samme hele dagen på skolen, frister det ikke så veldig å begynne på leksene når du kommer hjem. Da er det fort å bli skolelei, sier Carlsen Søndergaard.

Og mange sluntrer unna leksene, ifølge ungdomsskoleelevene.

— Det er veldig slapt, og det er alltid de samme som ikke har gjort leksene sine, sier Carlsen Søndergaard.

- Ikke dypt bekymret

Tross negativ utvikling, vil ikke byråden svartmale:

— Jeg er på ingen måte fornøyd med svarene i undersøkelsen. Samtidig skårer Bergen forholdsvis likt som landssnittet. Og endringene fra i fjor er marginale. Derfor vil jeg ikke uttrykke noen dyp bekymring for bergensskolen, avslutter Thomas Moltu.

Går det feil vei med skolene i Bergen? Bruk kommentarfeltet!

BORGHILD BERGE