TOR KRISTIANSEN

— For oss er kassene gull verd. De viste seg å inneholde Vestlandske Luftfartsselskaps historie, forteller Mona Nielsen, leder for Byarkivets avdeling for formidling. Med stolt glede tar hun oss med til rommet der konsulent Tor Jarl Knudsen holder på å registrere og sortere de interessante papirene.

Her er billetter og regnskap, kopi av korrespondanse, statistikker, årsberetninger, styreprotokoller og noen ytterst få bilder. Vel ser vi støvdottene, men her er noe mer enn støv.

Idealisme og pågangsmot

— Når jeg leser papirene, forteller de meg mye om idealisme og pågangsmot, sier Tor Jarl Knudsen. Han ser av regnskapene at de har slitt økonomisk fra år til år. Møysommelig registrer han de enkelte papirene og setter dem opp i boksene eller mappene i hyllene. Noe legges også klart for innbinding.

Vestlandske Luftfartsselskap var flypioneren på Vestlandet. Det drev taxi- og ambulanseflyging og fikk etter hvert konsesjon på rutetrafikk mellom Stavanger, Bergen og Trondheim. Selskapet fløy fra 1946 til 1957. Da var det ikke mer penger å fly for.

Av stiftelsespapirene ser vi at interesserte innen shipping og handel møtte på Bergen Børs. Skipsreder Johan Horn, direktørene F. Øen, O. M. Røsberg og Gustav Wiig ble med i arbeidsutvalget sammen med ordfører N. Handal og ingeniør T. Hermansrud. De ville binde Vestlandet bedre sammen.

Base i Sandviken

Sandviken var base og sjøfly ble benyttet. Først disponerte selskapet tre Seabees for tre passasjerer og ett Luscombe for én passasjer, senere en Short Sealand med plass til åtte passasjerer og et nytt landfly.

— Selskapet fikk ikke statsstøtte til ambulansekjøring i begynnelsen og var avhengig av refusjon fra Trygdekontorene for hvert oppdrag. Sjefflyger Søren Liby og Arne Ringheim var blant pionerene. Flygerne ofret seg selv om forsikringen ikke dekke flyturer om natten og i ruskevær, opplyser Tor Jarl Knudsen som har lest mange dramatiske historier.

Hvis noen av leserne har fotografier eller andre arkivdokumenter etter Vestlandske Luftfartsselskap, er Byarkivet svært interessert i å komme i kontakt med disse.

TREKASSER: Jarl Knudsen tar ut papirene fra den siste trekassen.<p/>FOTO:TOR KRISTIANSEN