— Jeg hadde håpet at de ville realitetsbehandle forslaget, sier finansbyråd Christine Meyer.

Forslaget byråden hadde håpet partifellene og byrådspartikollegaene ville støtte, kom fra SVs Amir Payan om økt integrering i arbeidslivet for personer med minoritetsbakgrunn.

Ville styrke integreringen

Payan ba byrådet om å «invitere Bergen Næringsråd, NHO, Hordaland fylkeskommune, LO og Helse Bergen til å gå sammen om en handlingsplan for å styrke rekruttering av folk med minoritetsbakgrunn».

— Jeg synes det er et godt forslag, sier Christine Meyer.

Det synes ikke flertallet i salen. Det vakte reaksjoner.

— Dette er småligheten satt i system, sier SVs gruppeleder i bystyret, Oddny Miljeteig.

— Her inviterer byråden til et ja, også stemmer de det ned.

— Jeg sa i hvert fall at jeg ønsket dette forslaget velkommen, sier Meyer.

— Så får jeg akseptere at de trenger noe mer tid.

Vil følge oppfordringen

Men uavhengig av behandlingen i bystyresalen, akter finansbyråden å følge oppfordringen fra Amir Payan og SV.

— Jeg sender gjerne ut en åpen invitasjon gjennom media her og nå, om samarbeid på et svært viktig felt, nemlig at folk med ikke-vestlig bakgrunn skal få hjelp til å komme seg inn i arbeidslivet, sier byråden.

Invitasjonen går til de organisasjonene og arbeidsgiverne Payan nevnte og gjerne andre.

— Jeg oppfatter at dette blir tatt på alvor av byråden. Det er jeg glad for, sier Payan.

Frp og Høyres opptreden derimot har han få godord å si om. Ingen av partienes representanter deltok i ordskiftet og alle stemte mot forslaget.

— Særlig spesielt er det at Fremskrittspartiet, som alltid snakker om behovet for integrering, ikke engang deltar i debatten, sier Amir Payan.

— De er feige og tør ikke egentlig å ta debatten.

Hva synes du om politikernes respons på forslaget? Diskuter saken her.

NEDSTEMT: Byråden håpet på støtte for forslaget om økt integrering i arbeidslivet for personer med minoritetsbakgrunn. - Jeg hadde håpet at de ville realitetsbehandle forslaget, sier finansbyråd Christine Meyer. ARKIVFOTO: RUNE BERENTSEN
TOK INITIATIV: SVs Amir Payan sto bak forslaget. ARKIVFOTO: ODD MEHUS