Bergens Tidende fortalte i går om hvordan Høyre fikk snudd byrådets forslag i saken om erstatningstomtene til Hatlestad-ofrene. Men det er langt fra eneste gang Høyre-representantene i komité for miljø og byutvikling går imot eget byråd.

BTs utregning viser at Høyre har stemt imot byrådet hele 26 ganger de siste fire møtene i komiteen. Det utgjør rundt en fjerdedel av alle bygge— og plansakene.

KrF krever skjerpings

Nå har byrådspartner KrF fått nok.

— Dette er en utfordring som Høyre må ta tak i. I utgangspunktet skal byrådspartiene støtte byrådet. Vi har lagt merke til denne tendensen, og gitt beskjed om hva vi synes, sier Kristian Helland (KrF). Han er nestleder i komiteen og har stadig oftere opplevd å stemme for byrådets innstilling sammen med venstresiden, mens Høyre stemmer imot.

I sommer tok Helland opp problemet med Høyres bystyregruppe. Han ga klar beskjed om at KrF forventet at Høyre stemte mer i takt med byrådet. Likevel skjedde det hele ni ganger på første møte etter sommeren: Byrådet sa nei til utbygging, Høyre sa ja.

Snur i siste liten

Tendensen har forsterket seg de siste månedene, og vært markant på de fire siste møtene. Tidligere i år skjedde dette langt sjeldnere, kun syv ganger på de fire møtene fra januar til april.

— Dette er en oppsiktsvekkende utvikling. Vi kan stille spørsmål om dette er et samarbeid som er i ferd med å briste, kommenterer komitéleder Anne Gine Hestetun (Ap).

Også hun reagerer på praksisen.

— Dette gjelder ofte klagesaker, der komiteen har siste ordet. Det betyr at en utbygger kan ha fått nei av fagetat og byråd, og så snur alt i siste liten, sier Hestetun.

Byråd Lisbeth Iversen har også merket seg hva som skjer, men sier at hun er mest opptatt av å få saker gjennomført, ikke hvem som stemmer for dem.

— Det er opp til hvert enkelt parti å ta stilling til hva de vil stemme for. Vi legger frem sakene, og er opptatt av å få mest mulig gjennomslag. Det får vi jo som oftest.

— Men stadig oftere takket være Ap og venstresiden?

— Ja, men vi har jo et budsjettforlik med Ap. Der heter det at man skal samhandle om større byutviklingssaker.

- Ikke stemmekveg

Høyres Christopher Brun kom inn i komiteen i vår. Den tidligere byrådssekretæren har flere ganger foreslått og stemt for å godkjenne byggeprosjekter som byrådet et imot.

— Høyre har fire representanter i komiteen. Vi er ikke stemmekveg for byrådet, men skal gjøre våre egne vurderinger ut ifra eget skjønn, sier Brun.

Han mener det ikke er et problem at det er så stort misforhold mellom det byrådet og Høyre mener i byggesaker.

— Vi er enige i de store linjene. Dette gjelder enkeltsaker der skjønn er involvert. Når vi drar på befaringer ser vi ofte ting som byråkratene ikke har sett, sier Brun.

SVARTE: Byråd Lisbeth Iversen svarte på spørsmål om giardiautbruddet i Bergen.
Bergens Tidende