— Vi synes det er veldig mange. Vi hadde kanskje regnet med en 20-30 telefoner, men 70 er langt over det vi forventet, sier seksjonssjef Trygve Sæle ved Byggesaksavdelingen i Bergen kommune.

Drar ut til alle

Det er nå nærmere fem uker siden fem mennesker mistet livet under raset i Ålesund den 26. mars.

Da skjedde det noe med ROS-telefonen (Risiko Og Sårbarhet) i Bergen kommune, hvor folk kan ringe inn bekymringsmeldinger fra sitt nabolag. Tidligere kom det to-tre telefoner i uken. Nå har kommet rundt 15 telefoner i uken.

— Vi synes det er bra at folk tar kontakt i stedet for å engste seg. Vi drar på befaring med to geologer til alle som tar kontakt og i etterkant får alle et brev i posten, sier Sæle.

- Ikke hysteri

Mange har ringt inn, andre har sendt e-poster og brev. Det er ikke noen bydeler som utmerker seg med spesielt mange bekymrede innbyggere.

— Det er ikke snakk om hysteriske meldinger. I de fleste tilfeller dreier det seg om steinsprang, sier geolog Gunn Petersen, som sammen med en annen geolog bemanner ROS-telefonen og er ute på befaringer blant dem som er redde for ras.

To-tre geologer jobber kontinuerlig med å registrere og undersøke bekymringsmeldingene. Så langt har rundt 30 såkalte ”lokaliteter” fått besøk.

Noen av sakene er avsluttet. Der har geologene konkludert med at det ikke er fare for liv og helse. Andre steder er det ingen overhengende fare for liv og helse. Disse blir tatt med i ROS II-rapporten.

Kommunen betaler

På to steder har forholdene vært så alvorlige at geologene skal tilbake og undersøke dem nærmere. Her kan det bli aktuelt å bestille en rapport fra et firma med geologisk og geoteknisk kompetanse.

— Er vi usikre, så bestiller vi en slik rapport, sier Petersen.

En slik rapport kan koste 12.000-20.000 kroner, men dette betaler Bergen kommune for. Sikringstiltak er dette noe huseier må betale selv.

Fikk 160 telefoner

I månedene etter raset i Hatlestad kom det inn 160 bekymringstelefoner.

— Folk har nok dette raset i bakhodet når de nå ringer oss, sier Sæle.

Raset i Hatlestad og på Hetlebakk i 2005 førte til endringer i rutinene for nybygg i kommunen. Dersom det er mistanke om rasfare kommer en ikke lenger enn til grunnarbeidet før tomten må undersøkes av et foretak som har geologisk og geoteknisk kompetanse

— I dag må rassikringen være på plass før byggingen begynner, sier Sæle.

Du kan ringe ROS-telefonen på:

55 56 62 46 eller 55 56 64 48

Her er Bergen kommunes ROS-sider

Her kan du sende e-post til ROS

Les også:

Ukjent med rasrapport

Rassikring i Krabbegir

ALVORLIG: Seksjonssjef Trygve Sæle og geolog Gunn Petersen har tatt i mot 70 bekymrede telefoner den siste måneden. - Vi har alle på alvor og undersøker hvert sted, sier de. Foto: Torunn Aarøy
Arna: Dette bildet fra Arna viser en løs, stor stein som har stoppet i et tre. Geologene har konkludert med at steinen ikke kan treffe bebyggelsen lenger nede. Foran ligger flere andre steiner som har stoppet opp i terrenget. Foto: Bergen kommune
...og i Arna har til og med katten slått seg til ro på steinen. Foto: Bergen kommune
Åsane: Naboene i området var redde for steinsprang. Geologene har konkludert med ingen fare for liv og helse. Hvis steinblokken slukke løsne, er det langt ned til bebyggelsen. Foto: Bergen kommune