SIGBJØRN LINGA— Det er helt enormt. Jeg har nesten ikke gjort annet enn å snakke i telefonen i det siste, sier styremedlem Marianne Lønne.Fredag mottok hun hele 14 telefoner fra rusmisbrukere, mange av dem unge, som var fortvilte over sin egen situasjon. Også i helgen gikk mye tid til å gi råd og vink til brukere. Under årsmøtet i lokallaget tirsdag ringte fem brukere krisetelefonen. Trenger informasjon - De begynner gjerne rolig med å fortelle hvordan de har det. Mange har angst og depresjoner, og lurer på hva de skal gjøre og hvor de skal henvende seg.- Noen sosialklienter visste ikke engang at det er sosialkontoret som skal hjelpe dem, forteller Lønne.- En av dem hadde nettopp sluppet ut av fengsel. Hun lurte på hvordan venninnen, som fortsatt satt inne, kunne få hjelp. Vi kan ikke si noen hva de skal gjøre, men gir råd og ber dem komme tilbake hvis de får problemer, sier Lønne. Mye mer enn vanlig Ifølge Lønne ringer normalt ikke mer enn en eller to brukere til forbundet i måneden. Forbundet er i utgangspunktet for pårørende av misbrukere, men Lønne mener det uansett er positivt at misbrukerne ringer.- Jeg sier til dem at det er bra at de i det hele tatt er kommet så langt at tør ringe, sier hun. Årsaken til telefonstormen er hun ikke i tvil om.- Jeg kan ikke tenke meg at det er annet enn BTs oppslag. Det er godt at det endelig blir satt fokus på rusproblemene, sier Lønne. Les også: Forsøk kan endre rusundervisning