— Det har vært stort trykk i dag, ja. Vi har prøvd å svare så godt vi kan, sier Marianne Boge, seksjonsleder for barnehage i Bergen kommunes oppvekstetat.

En konsulent fikk i løpet av tre og en halv time 80 telefoner og 60 e-post om det nye inntakssystemet for barnehagene i Bergen.

Fra 1. mars fordeles barnehageplassene i Bergen etter nye kriterier, i hovedsak etter kølappsystemet. Men fremdeles skal noen grupper prioriteres, blant annet flyktningbarn og barn av enslige forsørgere.

Boge sier at mange av dem som tok kontakt lurte på om de må søke på ny når de allerede har barnehagesøknad inne.

— Det må de ikke. De som allerede har søkt barnehageplass blir ivaretatt, sier Boge.

Mange var også nysgjerrige på hvilket kønummer de har fått til sine små. Først etter søknadsfristen 1. mars vil barnehageservice ha denne oversikten.

8. februar går Bergen kommune ut med informasjon om det nye inntakssystemet på sine nettsider www.Bergen.kommune.no.

Barnehagedekningen i Bergen er blant de dårligste i landet. Per august 2005 sto 1985 barn uten barnehageplass i Bergen, og oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit har tidligere sagt til Bergens Tidende at det trolig ikke blir full barnehagedekning i Bergen før tidligst i 2008. Noen av gårsdagens innringere lurte også på hvilke barnehager det er smartest å søke seg til.

— Vi kan ikke komme med noen slike anbefalinger til foreldre, sier Boge.