Også Utrykningspolitiet her vestpå kontrollerte færre førere i 2008 enn i 2007 — og gjorde langt færre førerkortbeslag. Nedgangen i beslag er på 61, fra 357 i 2007 til 296 i fjor.

Distriktssjef Leon Nordanger klør seg i hodet.

  • UP ellers i landet har en økning i førerkortbeslag på 12 prosent, mens vi ser en nedgang. Jeg har egentlig ikke noen god forklaring på dette. Vi har hatt omtrent samme mannskap og drevet kontroller på mye samme måten som i 2007, blant annet med sterkt fokus på aldersgruppen 18-25 år, sier Nordanger.

Han understreker at målet med all kontroll selvfølgelig er å bedre trafikksikkerheten - ikke å ta flest mulig.

  • Vi kan selvfølgelig håpe at nedgangen i beslag har å gjøre med at folk kjørere finere. Men jeg tror ikke det. Da skulle vi i så fall ha sett det bedre igjen på ulykkestallene, sier UP-sjefen i vest.