Der var man nesten sikre på at lagmannsretten ville fengsle 31-åringen videre. At mannen nå slippes løs for konsekvenser for den videre etterforskningen.

I politiets begrunnelse for videre fengsling, ble det blant annet pekt på at det er flere vitner som skal avhøres, uten at de verken overfor forsvareren eller retten vil opplyse hvem disse vitnene er.

Politiet er også av den oppfatning at det er fare for at den siktede 31-åringen vil begå nye straffbare forhold når han nå slippes løs. De vises da til at han nylig er blitt siktet for nedlastning og besittelse av barneporno, og at han psykiske tilstand er uavklart.

Politiet viser også til at mannen ble dømt til sikring for overgrep mot to fire år gamle jenter. Rett nok ligger dette tolv år tilbake.

Trass gjentatte forsøk var det i går ikke mulig å få noen kommentarer verken fra påtaleansvarlig eller etterforskningsledelsen i politiet.