Det var ikke så mye politisk uenighet, men tvert imot ren personstrid som engasjerte de to hundre deltakerne på Arbeiderpartiets årsmøte denne helgen.

Denne gang kom imidlertid striden om ny partileder på landsplan helt i skyggen for kampen om posisjoner i fylkesorganisasjonen.

Det ble tidlig klart at de to markante politikerne Tystad og Kloster hadde liten sjanse til å nå opp etter at et klart flertall i valgkomiteen vendte tommelen ned og innstilte på helt andre kandidater.

Grete Knudsen advarte

Tystad var foreslått som ny nestleder av et stort flertall av lokallagene i Bergen, men han måtte se seg slått av fagforeningsleder Per Rune Henriksen som fikk 118 stemmer. Bare 47 ønsket Tystad.

Det var med andre ord til liten nytte og trøst at veteranen Grete Knudsen la inn et godt ord for ham, og samtidig advarte mot å satse på en sentral fagforeningsmann ved denne korsvei.

Dette fikk stortingsrepresentant Leif Lund til å reagere. Han fant det svært oppsiktsvekkende at et medlem av partiets sentralstyre hadde en slik holdning til fagbevegelsen.

Også Kloster ydmyket

Nederlaget for Aksel Kloster var like ydmykende som for Tystad. Kvinnheringen fikk bare 45 stemmer som nytt styremedlem, mens sambygdingen Synnøve Solbakken ble foretrukket av 116 utsendinger på årsmøtet.

Kloster måtte nøye seg med å bli tredje varamedlem til styret.

Dragkampen om hvem som skulle velges inn i styret skapte mye uro og bitterhet under hele fylkesårsmøtet.

Valgkomiteen, med Askøy-ordfører Kari Manger i spissen, fikk mye pepper for at den ikke slavisk hadde fulgt forslagene fra lokallagene, verken på Trond Tystad eller Aksel Kloster. Tidligere leder i Arbeiderpartiet i Bergen, Sigurd Grytten, var blant dem som rettet sterkest kritikk.

Robberstad sukket

Odd E. Rambøl, Bergen, parerte dette med at en valgkomité skal være noe mer enn et tellekorps. Den skal gjøre sine selvstendige vurderinger.

Fylkespolitiker Hans Otto Robberstad, som var medlem av valgkomiteen og sto på flertallets side, sukket tungt og sa at han verken som sjømann eller fagforeningsleder hadde vært utsatt for større påkjenning enn det han hadde opplevd denne gang.

— Øker konfliktnivået

Grete Knudsen var indignert og sa at «det beste vi kan si om valgkomiteen er at den bidrar til å øke konfliktnivået i Arbeiderpartiet.»

Stortingsrepresentant Ranveig Frøiland var ikke på valg som fylkesleder i år. Nye i styret, i tillegg til Henriksen og Solbakken, er Tore Brandvik fra Lindås og John Skogseth fra Jondal.