«Vi vil informere om at en ledende norsk nazist bor her i nabolaget,» heter det i et «nabovarsel» som havnet i vel 1000 postkasser i Godvik-området i Bergen denne helgen.

I skrivet advares det mot en navngitt lederskikkelse i «Den norske motstandsbevegelse».

Skrivet, som er signert Nye SOS Rasisme, prydes også av et bilde av mannen.

«Han har vært med på å ta initiativ til en ny, norsk nazistisk organisasjon,» står det å lese i skrivet.

Antirasistene har også hengt opp flere plakater i det samme området, hvor folk oppfordres til å holde avstand, særlig ungdom og barn.

— Ja, vi er nazister

Bt.no har vært i kontakt med bergensmannen, som er i slutten av 20-årene. Han føler seg uthengt, og sier at han har anmeldt saken til politiet.

— Dette er et feigt angrep som kan føre til at jeg blir angrepet på gaten. Jeg er ingen lederskikkelse, jeg er bare et vanlig medlem av Den norske motstandsbevegelsen, sier mannen.

- Men er du nazist?

— Jeg anser meg selv som nasjonalsosialist. Den norske motstandsbevegelsen er en nasjonalsosialistisk bevegelse, så ja, vi er nazister.

- Hvor mange medlemmer har dere i Bergen?

— Vi er 10-12 stykker.

- Hva står dere for? Hva vil dere?

— Gå inn på hjemmesiden vår, så får du svar.

Ledes av drapsdømt

På Den norske motstandsbevegelsens hjemmeside heter det blant annet at den er en «motstandsbevegelse som befinner seg i kamp mot de krefter som bevisst eller ubevisst strever etter å tilintetgjøre vår rase, den vestlige sivilisasjon og dens kultur.»

Bevegelsen forfekter klassiske nasjonalsosialistiske standpunkter, og mener blant annet at den ariske rasen er på toppen av evolusjonskjeden.

Den norske motstandsbevegelsen har sine røtter i Sverige, og er et norsk underbruk av Svenska motståndsrörelsen, som ledes av Klas Lund.

Han er en kjent nynazist og er tidligere straffedømt, blant annet for drap.

- Vold kun i nødverge

I skrivet omtaler Nye SOS Rasisme Klas Lund som en leder som krever full lydighet fra sine medlemmer, også når det gjelder bruk av vold.

Dette avviser bergensmannen.

— Det som står der, er ren løgn. Dersom vi som medlemmer planlegger eller gjennomfører offensive voldshandlinger, blir vi kastet ut. Vold skal kun brukes i nødstilfeller eller når vi må forsvare oss, sier han.

Bråk i Trondheim

Nordfront har tidligere havnet i antirasistenes søkelys, etter selv å ha delt ut flyers i Bergensområdet.

— Vi gjør dette fordi vi ønsker å spre vårt budskap og for å verve nye medlemmer, ikke for å henge ut noen, sier den selverklærte nasjonalsosialisten.

I mars i år oppsto det sammenstøt mellom medlemmer av den norske og svenske motstandsbevegelsen og antirasister, da førstnevnte holdt en markering på Trondheim Torg.

Der deltok også bergenmannen som omtales i skrivet fra Nye SOS Rasisme. Det bekrefter han selv overfor Bt.no.

— Vi ble angrepet av blitzere og SOS Rasisme, og forsvarte oss. Det var ikke vi som startet det hele, sier mannen, som var en av flere som ble arrestert og bøtelagt i etterkant.

- Har dere planer om å gjennomføre liknende markeringer i Bergen?

— Ingen kommentar.

Advarer foreldre

I skrivet ber Nye SOS Rasisme særlig foreldre være oppmerksomme.

«Nazistene ønsker å få med seg ungdommer, og de frister med kampsport, tagging, friluftsliv og kameratskap. Det å vikle seg inn i dette kan få store konsekvenser for de unges fremtid,» heter det.

Det har så langt ikke lyktes å få en kommentar fra leder Åsmund Hatllestad i Nye SOS Rasisme Bergen.

Nazisten blir også navngitt i et videointervju som Nye SOS Rasisme har gjort med leder Hatlestad. Der forteller han at det er viktig og riktig at folk får vite at de har en nazist boende i nabolaget.

— Denne fyren har valgt å stå for, og aktivt fremme, dette hatbudskapet, sier Hatlestad i videointervjuet.

NABOVARSEL: Dette skrivet har havnet i postkassene til rundt 1000 husstander i Godvik-området. Der advarer Nye SOS Rasisme mot en navngitt bergenser.