I midten av januar skrev bt.no om navnestriden på Bømlo. Statens navnekonsulenter ønsker Holland eller Hollond, men lokalt har området gått under navnet Hollund siden 1600-tallet.

Les også: Vil ikke hete «Holland»

Nå foreslår Høyres stortingsrepresentanter Øyvind Halleraker fra Bømlo og Olemic Thommesen å gi grunneierne vetorett i navnespørsmål.

— Vi foreslår at navn ikke skal kunne endres uten at grunneierne er enige, sier Halleraker til bt.no.

Bømlo som eksempel

Han mener dagens lov ikke tar nok hensyn til tradisjon og hevd til navn over tid.

— Utenforstående, som navnekonsulenter og andre, kan med loven i hånd endre navn på gårder rundt omkring i Bygde-Norge. Det synes vi ikke noe om, sier Halleraker.

De to stortingsrepresentantene viser til flere eksempler i forslaget. Blant annet er en gruppe gårder i Sogn og Fjordane endret fra Vassgård til Vasskord. På Toten kan Hoel gård, som eies av en familie med samme navn, bli til Hol, mens Hveem gård kan bli endret til Kvem.

— Hollund-saken er også et av eksemplene. Jeg kan ikke se hvorfor noen skulle ønske å presse en navneendring på bygdefolk, som jo har de sterkeste båndene til navnet, sier Halleraker.

- Bør se på dette

Forslaget må gjennom en komitébehandling før det kommer opp i Stortinget, noe som kan ta et par måneder.

— Senterpartiet, som jo hevder å være opptatt av hva lokale krefter mener og ønsker, bør jo være åpne for å se på dette, sier Halleraker.

Om det blir Holland på Bømlo, gjenstår å se. Statens kartverk har ikke fattet sitt endelige vedtak ennå.

Synspunkter? Diskuter saken her!

VIL ENDRE LOVEN: Høyres Øyvind Halleraker ønsker å gi grunneierne vetorett i navnespørsmål. ARKIVFOTO: OVE OLDERKJÆR