• Forbytning av navnelapper på nyfødte skal være helt umulig. Vi forstår ikke hva som er skjedd.

RAGNHILD HOV

KJERSTI MJØR

Det sier Britt Eide til BT. Både klinikksjefen og hennes medarbeidere på Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus har fått en gåte å løse etter at en navnelapp ble forbyttet på et nyfødt barn i juni.

Fem-seks uker etter fødselen skal moren ifølge VG ha oppdaget at navnebåndet som barnet hennes hadde rundt foten hadde feil navn.

— Det som har skjedd skal ikke være mulig, sier Eide.

Hun understreker at sykehuset har meget klare og godt drillede rutiner på hvilke prosedyrer som følges når navnebånd settes på barnet etter fødselen.

— Alle nyfødte får to identitetsbånd. Et bånd settes på foten, og et rundt håndleddet til barnet. Båndet er uelastisk, merket med mors navn og personnummer. Mor har også et identisk bånd på sin egen arm.

Dobbeltsjekker

— Hvordan kontrollerer dere at båndet blir satt rett på?

— Før vi fester båndet, blir det alltid kontrollert av mor og godkjent av henne. I tillegg har vi også fast rutine på at navnebåndene blir dobbeltkontrollert av personalet, sier Eide, som har aldri har hørt om liknende episoder i de 25 årene hun har vært jordmor.

— Det sitter i ryggmargen på oss som jobber på en fødeklinikk at vi ikke må forbytte ungene. Derfor er det neppe noe personalet er nøyere på enn å forsikre seg om at barna aldri blir forvekslet, sier klinikksjefen, som selv har lang erfaring fra praktisk jordmorarbeid.

Sammen hele tiden

— I gamle dager, når barna var plassert på sovesaler og bare ble båret inn til mor når det skulle ammes, kunne det teoretisk skje. Men i dag er jo mor og barn sammen 24 timer i døgnet. Derfor er denne episoden helt ubegripelig for oss.

Eide peker også på at barselkvinnens eget instinkt er svært sterkt i forhold til barnet.

— En mor som har hatt barnet hos seg rett etter fødselen og er blitt kjent med det umiddelbart etter hun har født, vil heller aldri være i tvil om hvilket barn som er hennes.

— Kan et navnebånd ha falt av og ved en feil blitt festet rundt foten på et annet barn?

— Det kan jo teoretisk ha skjedd. Det hender jo at navnebåndene blir litt romme, fordi det ikke er uvanlig at barnet mister vekt de første to tre dagene. Men deretter vil barnet legge på seg, og båndet begynne å stramme rundt leddet allerede etter få dager. Derfor blir ofte navnebåndet klippet av når barnet reiser hjem fra klinikken, sier Eide.

Hun opplyser at rutinene er grundig gjennomgått etter navneforvekslingen ble oppdaget.

— Men vi har ikke funnet noen grunn til å endre dem, sier hun