BRADBENKEN. Ikke i bruk som etternavn. De fleste stedsnavn som ikke er i bruk som etternavn, kan bli godtatt.

VÅGEN. Ikke beskyttet fordi mange heter det. Kan brukes.

ROSENKRANTZ. Beskyttet fordi bare 7 heter det. Kan brukes om en får samtykke fra dem som heter det.

BRYGGEN. 3 bærere. Beskyttet, og en trenger samtykke.

BYFJORDEN. Ikke i bruk som etternavn, og kan brukes. Vi kan ta etternavn etter steder som ikke er veldig godt kjent over hele landet. Dessuten er Byfjorden et allment ord uten å være knyttet til et bestemt sted eller område — eller en fjord. Allmenne ord kan stort sett tas i bruk som etternavn, som f.eks. Takskjegg.

FJELLSIDEN. Samme som for Byfjorden, og kan brukes.

RUNDETÅRN. Som for Bradbenken, og kan brukes.

HÅKONSHALLEN. Kan ikke brukes fordi det et alminnelig kjent navn på «en institusjon eller liknende».

BONTELABO. Vil sannsynligvis bli godtatt som etternavn fordi det ikke er et godt kjent sted i Norge, og fordi det ikke er et firmanavn. At navnet på et område blir brukt som del av ett av flere firmanavn på området, hindrer ikke bruken som etternavn.

ANNET. Det er mulig å ta i bruk utdødde etternavn, om de ikke har tilhørt kjente historiske personer, f.eks. et etternavn fra en kjøpmenn eller en lite kjent øvrighetsperson for et par hundre år siden.

KILDER:

Digitalarkivet

Statsarkivet

Byarkivet

Statistisk sentralbyrå

NOU 2001:1

Rundskriv G-20/02: Lov om personnavn