På NHO Reiselivs landsmøte i Alta tirsdag gikk statsråd Liv Signe Navarsete (Sp) gjennom de viktigste forutsetninger som ligger til grunn for statens kjøp av tjenester av Hurtigruten fra neste konsesjonsrunde etter 2012.

Regjeringen vil gå inn for at konsesjonen gis til et selskap som tilbyr sammenhengende seilinger langs hele kysten fra Bergen til Kirkenes, tilbyr daglige seilinger, og et seilingsmønster som blir tilnærmet slik det er i dag.

Jobber på spreng

Samferdselsministeren sier til NTB at departementet arbeider på spreng med å få ferdig anbudsdokumentene for konsesjonen etter 2012.

— Det er en del praktiske årsaker til at vi er blitt forsinket, men jeg håper at anbudsdokumentene skal være på plass så snart som overhodet mulig. Noen spørsmål gjenstår når det gjelder lokale ønsker og satsinger. Det er derfor vi ikke er helt i mål, sier Navarsete.

Hun kan ikke si noe om det blir forsinkelser, men peker på at det skal sendes ut anbudspapirer til hele EØS-området, og at det skal gis litt tid til konkurrerende rederier som for eksempel vil kontrahere ny tonnasje til ruten.

— Så det må bli en overgangsperiode, og jeg kan ikke si når neste konsesjonsperiode egentlig vil starte, sier samferdselsministeren.

Tre opposisjonspartier foreslår i kommunalkomiteens innstilling til distriktsmeldingen at Hurtigruten skal starte i Stavanger i stedet for Bergen.

— Statens bidrag til Hurtigruten er knyttet til kjøp på ruten Bergen-Kirkenes og retur. Dersom selskapet ønsker å knytte Stavanger til ruten, må dette skje på kommersiell basis og tilpasses seilingsmønsteret, sier Navarsete.

Sentral transportør

NHO Reiseliv mener det er helt sentralt både for det nasjonale som det regionale reiselivet at myndighetene legger til rette for at Hurtigruten fortsatt skal være en sterk og sentral transportør langs kysten.

— For reiselivet er Hurtigruten en vesentlig del av den norske merkevaren. Den kan sammenlignes med våre fjorder som drar turister i store mengder til Norge, sier administrerende direktør i Knut Almquist i NHO Reiseliv til NTB.

Han mener det er viktig at det blir en god avtale mellom staten og Hurtigruten. Denne sjøreisen må sikres bærekraftige rammer, sier han.