Foranledningen til statsrådens forsikringer, er en testkjøring som viser at Statens vegvesen har bommet med 19 minutter i sine prognoser.

Delikat sak

Saken er delikat fordi veimyndighetenes anslåtte kjøretid på to timer og 43 minutter ligger til grunn for trafikkprognosene for det omstridte broprosjektet.

Bilister som vil kjøre strekningen på veimyndighetenes «idealtid», må holde en snittfart på nær 70 km langs den stedvis dårlige veien.

Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) bad nylig samferdselsminister Navarsete om å sørge for at trafikkprognosene ble kontrollert og revidert.

Sortevik minner om at trafikkprognosene, der veivesenets kjøretids-anslag er lagt til grunn, er en av forutsetningene for Stortingets ja til broprosjektet.

«Teoretisk»

Denne uken kom svaret fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

«Jeg ser ingen grunn til å overprøve Vegdirektoratets synspunkt», skriver statsråden.

Begrunnelsen er at kjøretidene er beregnet ut fra «teoretiske modeller». Samtidig vedgår statsråden at en snitthastighet på 65-70 km/t er i overkant av hva som er realistisk på dagens veinett. Trass i dette, avviser altså veimyndighetene at trafikkgrunnlaget for Hardangerbrua bør revideres.

OMSTRIDT: Hardangerbrua.
Bergens Tidende