Narvasete tok imot representanter fra Norges Bygdeungdomslag på kontoret sitt i går. Med slagord og krav om tryggere veier, ga de samferdselsministeren en spade i gave. Pressen var invitert på den lenge avtalte demonstrasjonen og Navarsete fikk spørsmål fra NRK om dødsulykken langs riksvei 55 ved Fatlaberget. Samferdselsministeren måtte da bryte av midt i intervjuet og ba om en pause for å hente seg inn igjen. Hun var tydelig preget av en ulykke som kom ekstra tett på henne.

Den 24 år gamle Katrin Lerum var datteren til en venninne av henne.

Da Navarsete gikk videre i intervjuet erkjente hun at arbeidet med rassikring ikke er blitt godt nok prioritert de siste årene. Hun uttalte at hun vil jobbe for en betydelig økning i midlene til rassikring i neste Nasjonale transportplan.

— Vi må gjøre mer for å sikre at folk kommer seg til jobb og fritidsaktiviteter på en tryggere måte enn de gjør i dag, sier hun til NRK.

Når det gjelder riksvei 55 mellom Leikanger og Sogndal, har regjeringen nylig satt av 62 millioner kroner i statsbudsjettet til et rassikringsprosjekt. Rassikringsmidlene er prioritert til prosjektet Fatlaberget. Bompenger på 37 millioner kroner er medregnet i den samlede summen.