Gårsdagens beslutning fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete om å frata Bergen ansvaret for kollektivtrafikken i byen, og gi de tilbake til fylkeskommune, snur opp ned på det meste av det som Bergen har planlagt på området.

Bergen fikk tildelt ansvaret for kollektivtrafikken i byen som en forsøksordning fra 1. januar 2004. Samferdselsministeren har nå bestemt at ordningen skal opphøre 31. desember 2007.

— Vi har jo strategi for den fremtidige kollektivtrafikken som en av de største sakene i bystyret kommende mandag. Nå vet ikke jeg om det har noen hensikt å diskutere denne saken i det hele tatt, sier en oppbrakt byrådsleder Henning Warloe.

— Vi hadde også lagt inn i budsjettet vårt enhetstakst for hele Bergen fra 1. juni 2007. Nå må vi også ta det opp til vurdering.

Skuffelse og glede

Warloe er svært skuffet og mildt sagt oppgitt over at Samferdselsdepartementet kommer med beslutningen nå.

— I stortingsproposisjonen om Bergensprogrammet fra februar i fjor skrev Samferdselsdepartementet at de vurderte å gi oss ansvaret for kollektivtrafikken på permanent basis. I det minste var det meningen at ordningen skulle evalueres, men nå er vel ikke det noen vits i, sier Warloe.

Fylkesordfører Torild Selsvold Nyborg er derimot svært fornøyd med samferdselsministerens vedtak.

— Dette er vi veldig glade for. Vi mener at det var helt unaturlig å skille kollektivtrafikken i fylket fra kollektivtrafikken i Bergen, så tett som alt dette er vevd inn i hverandre, sier Selsvold Nyborg.

Likt i byen og fylket

— Men kan du love at takstfrysen som er gjennomført i Bergen blir videreført, og at den planlagte enhetstaksten blir gjennomført?

— Jeg kan ikke love det her og nå. Men vi har jo også gjennomført takstfrys. Og også i fylket er vi i gang med å se på sonesystemet. Vi mener at mange betaler urimelig mye fordi de reiser gjennom mange soner.

— I fylket har dere også satt ned prisen på periodekortene. Det gjør dere naturligvis også i Bergen når dere overtar ansvaret igjen fra 1. januar 2008, eller...?

— Vi er i hvert fall opptatt av at flere må reise kollektivt, og da er prispolitikken viktig. Ellers vil det selvsagt bli samme priser både i fylket og i Bergen.