• Jeg har ikke mye tid som statsråd, men dette måtte jeg ta meg tid til. Slik åpnet Liv Signe Navarsete Digital Hverdag.

Dagen før messen starter har Digital Hverdag generalprøve i Dovregubbens Hall under bakken i Grieghallen.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) var den første på talerstolen og åpnet offisielt messen torsdag formiddag.

— Dessverre er timeplanen min som statsråd slik at det er mye jeg ikke får tid til. Det er positivt med slike messer og derfor måtte jeg ta meg tid til å komme her, sa Navarsete fra talerstolen.

Der benyttet hun anledningen til å trekke frem hvordan teknologi og teknologiutvikling kan gjøre samferdsel bedre, mer effektiv og mer miljøvennlig.

— Det er viktig at næringsliv, regjering og forskningsmiljøet jobber tettere sammen, sa hun.

Samferdselsministeren talte i 20 minutter og trakk også frem Intelligent Transport System (ITS), som handler om bruk av IKT i transportbransjen.

Store deler av Digital Hverdag-messen fokuserer nettopp på bruk av teknologi i samferdsel. ITS Konferansen er en viktig del av messen og det holdes en lang rekke foredrag om emnet de dagene messen holdes.

Følg Digital Hverdag-messen gjennom hele helgen på vår Digital Hverdag-side.

TOK SEG TID: Samferdselsministeren tok seg tid til å åpne Digital Hverdag. Hun trakk frem IKT i transportnæringen som et viktig tiltak for miljø og samferdsel.
Sindre Øye Helgheim