• Matebussopplegget for Bybane virker uferdig, skriver samferdselsminister Liv Signe Navarsete i et brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Brevet ble mottatt av komiteen på formiddagen i går. En stund senere mottok komiteen det samme brevet på nytt, men da var kritikken strøket.

Litt senere på dagen mottok både komiteen og Bergens Tidende en melding fra Samferdselsdepartementet om at versjonen der det kritiske avsnittet var strøket, var «den riktige». Meldingen var undertegnet av ekspedisjonssjef Knut Rønning, som henviste til «en beklagelig feil».

I dag legger komiteen frem innstillingen om Bergensprogrammet.

— Jeg tror samferdselsministeren mener det som står i det første brevet, sier komitémedlem Arne Sortevik, Frp, til Bergens Tidende.

- Kalde føtter

Brevet fra Navarsete var svar på kritiske spørsmål fra Fremskrittspartiets gruppe i transport- og kommunikasjonskomiteen. Frp-gruppen etterlyste bl.a. beregninger og kvalitetssikring for driftskostnadene til matebussopplegget.

— Jeg aner ikke hva som har fått samferdselsministeren til å sende et nytt brev med endret konklusjon. Kanskje kan man kalle det å få kalde politiske føtter, sier Arne Sortevik.

BT forsøkte i går å få kontakt med Liv Signe Navarsete for å få en forklaring, men uten å lykkes.

Enig med Vegdirektoratet

I det første brevet komiteen mottok, skriver Navarsete bl.a. følgende:

«Jeg er enig med Vegdirektoratet som mener at det ideelt sett burde vært gjennomført en transportanalyse i Bergen der matebussopplegget som kommunen har presentert legges til grunn. En slik analyse ville ha gitt pekepinn på om det, innenfor de økonomiske rammene som stilles til disposisjon for kollektivtransporten i Bergen i dag, er mulig å etablere et matebusstilbud som er i samsvar med de forutsetninger som ligger til grunn i proposisjonen». (Stortingsproposisjonen om Bergensprogrammet, red. anm.).

I det brevet som kom litt senere, er hele dette kritiske avsnittet utelatt.

Stortinget har satt av tirsdag 28. februar til den avsluttende behandlingen av Bergensprogrammet og Hardangerbrua.