— Også i det offentlige bør man kunne ta personalsamlinger på andre steder enn lærerværelset, mener skolesjef Åge Rosnes i Askøy kommune.

Han ser i utgangspunktet ikke noe galt i at Hetlevik skole har brukt 80.000 kroner av tilretteleggingstilskuddet fra Nav til å reise på helgetur til Paris.

— Pr. i dag har jeg ikke grunnlag for å si at disse pengene er brukt urettmessig, sier han.

Formålet med tilskuddet er å forebygge og få ned sykefraværet i både offentlige og private virksomheter. På Askøy har skoler og barnehager fått 839.000 kroner i slikt tilskudd så langt i år.

Betalte reise og opphold

Hetlevik skole har fått utbetalt 243.000 kroner. En del av pengene ble brukt til utenlandstur for de ansatte.

Rektor ved Hetlevik skole, Torhild Johannessen, sier at skolen har hatt høyt sykefravær, og at belastningen på de ansatte har vært stor.

— Pengene har i all hovedsak gått til kursing og trening. Totalt har vi brukt over 150.000 kroner på dette over halvannet år. I tillegg hadde vi også en reise til Paris i august i år, sier Johannessen.

15 ansatte på den lille skolen tok langhelgen fra torsdag til søndag i Paris. Skolen betalte de rundt 80.000 kronene det kostet med fly og hotell, frokost og middag for de ansatte.

- Kulturelt og sosialt

— Før vi reiste forsikret vi oss med saksbehandler hos Nav at vi kunne bruke tilretteleggingsmidlene til dette formålet. Så lenge målet med reisen var å øke trivselen og få bedre stressmestring, så var det greit, sier Johannessen.

Hun sier at opplegget i Paris i første rekke var kulturelt og sosialt. De hadde ikke råd til å bruke eksterne krefter på det faglige opplegget i Frankrike.

— Vi brukte interne krefter, og jobbet med det psykososiale miljøet, sier rektoren, som mener at pengene ble brukt på en god måte.

— Vi har merket en ny giv blant de ansatte. Sykefraværet er også gått ned fra ti til to prosent, så at tiltakene har hatt effekt, er helt klart, sier rektoren.

Hun ser ikke noen problemer med at Nav-pengene også ble brukt til å reise utenlands.

— Skal du ha et seminar i Ullensvang, koster det mer enn en billigtur til Paris, sier Johannessen, som understreker at turen var en del av en hel pakke.

Hun synes ikke at det er riktig å fremstille dette som misbruk av offentlige penger.

— Når Nav sier at bruken er i tråd med reglene, så er det ikke vår oppgave å overprøve dem. Vi hadde i tillegg stort utbytte av reisen, sier rektoren.

Voldsforedrag i Krakow

Totalt har skoler og barnehager i kommunen fått over 1,3 millioner kroner i tilretteleggingstilskudd de siste to årene. Træet skole har fått utbetalt nærmere 210.000 kroner.

— Mesteparten har gått til individrettede tiltak, det vil si ansatte som trenger utstyr og tilpasninger. Men noe er også brukt på et kurs vi hadde i Krakow, forteller rektor Jostein Danielsen.

Han sier at skolen betalte reisen til Polen over eget budsjett, mens kursutgiftene ble tatt fra Nav-tilskuddet. Temaet for kurset var behandling av vold og dramatiske hendelser i skolen. Foredragsholderen var med fra Norge.

Strusshamn skole har fått 151.800 kroner i år. De opplyser at pengene er brukt til trening og fysioterapi.

Ber om redegjørelse

— Jeg synes det er positivt at rektorene på Askøy er opptatt av sykefraværet. Så vidt jeg kan se er det søkt ærlig og redelig om disse midlene. Dersom bruken er i strid med formålet, må nesten Nav svare for det, sier Åge Rosnes.

Han begynte i stillingen som skolesjef i høst, og er derfor ikke kjent med alt som er skjedd i saken. I går ba han rektorene ved alle skolene redegjøre for hvordan de hadde benyttet tilskuddene fra Nav.

Hva synes du om pengebruken? Si din mening her.

Jo Straube